Foto: Erik Burås / Studio B13
Publisert
07.nov.2019

Vi må få til smartere deling av informasjon – for et bærekraftig bygd miljø!

Bygge-, anleggs og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring, og mulighetene til å bidra til et mer bærekraftig miljø er her enorme.

Kronikk av Anstein Skinnarland, Daglig leder buildingSMART Norge. 

Vi må få bukt med overforbruket av jomfruelige materialer, og de altfor store klimagassutslippene og energiforbruket i samfunnet vårt. Ved å effektivisere hvordan vi bygger og samhandler i byggenæringen, kan vi virkelig gjøre noe som monner.

Vår næring består av veldig mange aktører og enda flere prosesser, som alle må være på plass for å planlegge, anskaffe, utføre og drifte et byggverk. Disse er avhengige av å dele informasjon om hva de bygger med, hvilke egenskaper materialer, produkter og systemer har, og hvordan de skal settes sammen og fungere. Denne informasjonen kan og må være digital. Da kan vi bruke datamaskiner til utføre disse prosessene mer effektivt, bruke mindre materialer og bygge riktig med god kvalitet.

Nye innovative løsninger dukker opp hele tiden, og gjør at vi stadig forbedrer eller totalt endrer hvordan vi jobber. Denne utviklingen må ta utgangspunkt i konkrete og reelle problemer eller behov brukeren av slike løsninger opplever. Dette er en helt nødvendig utvikling, men for at den skal gå fort nok, og ikke begrenses, må den være preget av fri konkurranse. For å oppnå dette må alle løsninger være basert på åpne internasjonale eller nasjonale standarder. I stedet for å gå rett på løsningen du tror er riktig når du har et problem, bør du teste og eksperimentere - være åpen for nye idéer og umoden teknologi. Ta utgangspunkt i etablerte standarder for informasjonsdeling, og jobb videre derfra. Om felles standarder for dine digitale prosesser ikke allerede finnes, blir vi sammen enige om hvordan det felles fundament må være. Vi må digitalisere sammen!

Et problem mange har blitt klar over etter hvert, er at verdens råmaterialer brukes opp, og avfallsbergene vokser. Potensialet for sirkulærøkonomi er enormt i vår næring. For å utløse dette, må materialene vi bygger med ha kjent identitet og god informasjon. Dette må struktureres digitalt, og gjøres tilgjengelig og lesbart for fremtiden på standardiserte måter.

Vi må få til smartere deling av informasjon – for et bærekraftig bygd miljø!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring