Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring
Thor Lynneberg
Publisert: 14.05.2020 

Vi må bygge om måten vi bygger på

Dagens forretningsmodeller spenner beina under gode intensjoner om bærekraft, mener utviklingsdirektøren i Selvaag Eiendom. Nå tenker Magnus Skallerud eiendomsutvikling på nytt.

– Vi må se på forretningsmodellene våre én gang til, og det må også alle andre aktører i byggenæringen. I tillegg erkjenner vi at dagens produkter ikke vil fungere i en sirkulærøkonomisk modell. Produktene må være modulære, slik at deler som ikke virker kan skiftes. Det må også være mulig å oppgradere produktene etterhvert, sier Magnus Skallerud.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

Selvaag Eiendom utvikler kontorbygg og bygulv, lokaler for service og handel. Porteføljen består i dag av drøyt 100.000 kvadratmeter, lokalisert i Oslo-området.

– Vårt mål er å ta et større ansvar for byutviklingen. Vår miljøstrategi er å favne mer enn bare energieffektivisering. Vi og veldig mange andre har arbeidet med enøk – energiøkonomisering – i snart tretti år. Med sertifiseringer som Breeam kommer det også stadig nye krav til hvordan vi bruker materialer, hensyn og påvirkning på nærmiljøet vårt, krav til inneklima og en rekke andre elementer. Selvaag Eiendom jobber også med med arealeffektivitet. Det vil si bygge mindre for flere. Videre jobber vi med energieffektivisering, eksempelvis med erfaringene fra Tjuvholmen – hvor vi både henter varme og kjøling fra sjøen.

Starter gjenbruksprosjekt

I tillegg har Selvaag Eiendom startet et pilotprosjekt som skal se på kvaliteten på de komponentene de bruker i byggene sine, og hva som kan brukes igjen. Gjenbruk, med andre ord. Konseptet har sitt utspring fra innovasjonsprogrammet «Byggfloken», som utviklet muligheter og ideer for en sirkulærøkonomisk byggenæring.

Næringen har et ensidig fokus på byggekostnader og dette resulterer i billige produkter med lav kvalitet, mener Skallerud.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Vi trenger andre løsninger, slik at vi kan tilpasse byggene i løpet av levetiden. Tradisjonelt river vi ut og bygger om, hver gang det kommer en ny leietaker. Det underbygger «bruk-og-kast»-mentaliteten.

Sammen med 14 samarbeidspartnere ser Selvaag Eiendom på muligheten for å etablere bygningsdeler som tjenester – ikke kun komponentkjøp.

– Vi ønsker tjenester som inneholder både produkter og drift. Noen vil kalle dette «leasing», men dette er ikke en finansieringsløsning. Vårt konsept inkluderer også vedlikehold; produktet skal fungere i en gitt periode – til et gitt vederlag.

Eie eller leie?

– Slik «leasing», eller ombruk, gir økt fleksibilitet for våre leietakere. Det øker også levetiden på produktene vi benytter. Det gjør at produktene kan benyttes i andre bygg senere, uten at de må gjenvinnes. Et eksempel er innredning som kan leies for en periode, og levere det tilbake når behovet har endret seg. Leverandøren som har driftsansvaret, kan enten pusse opp, eller re-utleie til andre, i stedet for kaste, destruere eller sette det på lager. Dette gir større fleksibilitet for sluttbruker, og forutsigbarhet for oss som gårdeier. Det reduserer dessuten avfallsmengden, og reduserer forbruk av jomfruelig materiale.

– Enn så lenge er arbeidstittelen på konseptet «Eie eller leie – bygningsdeler som tjenester». Selvaag Eiendom har fått støtte fra Enova, og vi skal det neste halve året videreutvikle dette konseptet. Blant samarbeidspartnerne våre finner vi en bank, interiørarkitekt, eiendomsmeglerbygningsentreprenør og en belysningsleverandør. I tillegg har vi med oss ventilasjon og en nettverksleverandør.

– Vi ser med andre ord på hele det økosystemet som eksisterer i dag. Vi ser på hvordan vi kan påvirke en slik utvikling med «leasing»-avtaler, og vi ser på hvordan vi kan initiere endring av forretningsmodeller hos våre leverandører.

Må lage kvalitet igjen

– I dag blir produkter laget med fokus på lavest mulig kost. Disse produktene er sjelden produsert for å kunne vedlikeholdes eller repareres. Med dagens garanti- og reklamasjonsregime, er det jo egentlig slik at du er en dyktig produsent om produktet fungerer i tre år og én dag. Da får produsenten solgt en ny, så fort som mulig.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Dagens forretningsmodeller støtter ikke annet enn «bruk-og-kast». Det går i enhetssalg, og ikke i partnerskapsmodeller, hvor aktørene utvikler seg sammen med sine leverandører. For å få til endring må vi derfor etterspørre og utvikle produkter som har god kvalitet, lang levetid og som kan repareres. Dette er bærekraft i praksis.

Skal også være gøy

Det er også andre verdier i dette arbeidet. Det er gøy å være en pådriver for en grønnere næring, og slike initiativ kan også gjøre det morsommere å jobbe med oss i Selvaag Eiendom. Dette kan altså trekke nye samarbeidspartnere til oss. I neste omgang ser vi også for oss at dette kan være attraktivt for våre kunder.

– Ambisjonen vår etter endt testperiode er å ha skissene til et avtaleverk for hvordan bygningsdeler som tjenester skal kunne håndteres. Vi kan ikke pålegge leverandører å endre sine forretningsmodeller, men vi kan tenke annerledes – og invitere dem til partnerskap.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring