Foto: Statsbygg
Publisert
05.jul.2021

Veileder for samfunnsøkonomiske analyser

Statsbyggs veileder for samfunnsøkonomiske analyser i statlige byggeprosjekter skal sørge for lik håndtering av problemstillinger, bedre prioriteringer og gode beslutninger.

– Statsbyggs erfaring med samfunnsøkonomiske analyser innen byggsektoren, er at noen problemstillinger er spesifikke for sektoren. Erfaring viser også at ulike utredningsmiljøer tolker metodeverket forskjellig, sier avdelingsdirektør Yngvild Pernell i Statsbygg.

Statsbygg har derfor utarbeidet en sektorveileder for utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal benyttes i alle samfunnsøkonomiske analyser i Statsbygg sine prosjekter.

Veilederen har som formål å gi råd og veiledning slik at samfunnsøkonomiske problemstillinger innenfor byggsektoren håndteres likt på tvers av utredninger, uavhengig av hvilket miljø som utfører dem. Det vil gi beslutningstakere et bedre grunnlag for å prioritere mellom prosjekter, og ta gode beslutninger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring