Foto: Veidekke
Emner
Publisert
08.sep.2021

Veidekke løfter temaet psykisk helse

Psykisk helse er temaet for årets HMS-uke i Veidekke. Målet med uka er å øke åpenheten rundt dette temaet.

– Vi vet at økt åpenhet og et inkluderende arbeidsmiljø gjør det lettere å dele tanker med andre og å gi og få støtte. Vi har alle en psykisk helse, og den dekker alle bokstavene i HMS-begrepet: helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, sier HMS-direktør Lars Erik Bartnes.

I løpet av HMS-uka skal ansatte i Veidekke gjennom et felles program som består av blant annet refleksjonsoppgaver, og se en film der flere medarbeidere deler personlige historier relatert til psykisk helse.

– Psykisk helse er for mange et vanskelig tema å snakke om, og det ønsker Veidekke å endre på. Ved å sette søkelyset på den psykiske helsen vår, kan vi alle bli bedre til å ta vare på hverandre. Vi ønsker å skape en trygg arbeidsplass der alle kan være seg selv, bry seg om hverandre og ikke minst se hverandre, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring