Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring
Emner
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
20.jul.2020

Vega Scene: Slik skapte de et moderne, billig og miljøvennlig kulturbygg

Vega Scene i Oslo er ikke kun et spesielt kino- og teaterbygg. Bygget har i tillegg brukervennlig arkitektur og miljøvennlig overvannshåndtering. Vi har snakket med firmaene som bygget Vega Scene.

Byggestart var i 2017, og Vega Scene stod klart i november 2018. Det er Norges første kulturbygg med BREAAM NOR-sertifisering. Bruttoarealet er 3416 kvadratmeter: Med 3 kinosaler, 1 teatersal og 1 flerbruksrom til debatter, konserter, utstillinger og fag-arrangementer.

– Vi ønsket å skape et bygg som deltar i bylivet – hvor foajéen blir en utvidelse av gaterommet. Dessuten var det viktig å lage et bygg som kan håndtere store publikumsstrømmer –og samtidig være et hyggelig sted for små grupper. Asplan Viak ønsket å lage førsteklasses teater- og kinosaler med tanke på akustikk, kinokvalitet og brukeropplevelse. Vega Scene trengte i tillegg en planstruktur som tillater et vrimleområde som kunne være åpent, mangfoldig og møblerbart. Kostnadsnivå, kvalitet og arkitektonisk uttrykk var viktig å balansere, sier seniorarkitekt Odd Øverdahl hos Asplan Viak.

Prisvinnende arkitektur på stramt budsjett

Vega Scene skulle konstrueres som et lavkostbygg (100 millioner kroner eksklusiv moms ble totalkostnaden) med utstrakt bruk av prefabrikerte elementer. Selv på stramt budsjett fikk Vega Scene Oslo bys arkitekturpris 2019. Juryen begrunnet at bygget var miljøvennlig og energieffektivt, kostnadseffektivt og positivt for mennesker og bymiljø.

– Våre miljøambisjoner er høye i alle prosjekter, og vi har tverrfaglig tilnærming til dem. Derfor inkluderer vi rådgivere på energi og miljø, overvann og landskapsarkitektur helt fra starten. For Vega Scene-prosjektet handlet det om å bygge rasjonelt og areaeffektivt. Vi skulle lage en bygning for mange forskjellige typer aktiviteter, innenfor et lite og enkelt volum – og overvann skulle brukes som en ressurs, sier Odd Øverdahl.

Han beskriver Vega Scene som et uformelt, usnobbete kulturbygg med mange samlingssteder og mange bruksmuligheter: Arrangementer i foajéen eller i salongen kan være en forlengelse av forestillingen i kino- eller teatersalen.

Taket gir miljøvennlig overvannshåndtering

Det 700 kvadratmeter blågrønne kompakt-taket til Vega Scene måtte ha høykapasitets overvannshåndtering. Fordrøyningsløsningen og kalkuleringer ble gjort i samarbeid mellom Protan, Asplan Viak og Bergknapp.

– Med hensyn til takgeometrien, var vi nødt til å påvirke fallretninger og slukplasseringer for å oppnå ønsket funksjon for vannfordrøyning. Det var også veldig viktig at vi fikk vite om alle installasjoner som ville påvirke fordrøyningen: Slik som overlys og tak-kasser til ventilasjon. Derfor måtte vi beregne for de økte vannmengdene som taket da måtte motta. Mitt inntrykk er at alle involverte parter hadde stor forståelse for hverandres ønsker og krav. Det bidro til at alt gikk feilfritt, og med svært få utfordringer underveis, sier Bjørn Nordseth, salgssjef hos Protan.

Vega Scene har Norges første blågrønne tak med dokumentert spissvanns-reduksjon på 83 prosent. Taket har et fordrøynings-volum på rundt 25 000 liter vann, og opp til 36 000 liter maksimalt, forklarer Bjørn Nordseth.

– Det har et CO2- fotavtrykk på under 30 prosent sammenlignet med tilsvarende teknologi. I tillegg kommer CO2- besparelsen ved å eliminere behovet for et fordrøyningsanlegg i bakken. Maksimal avrenning er kjent og upåvirket uavhengig av værhendelse - med maksimalt 0,92 liter i sekundet. Statikken er ivaretatt gjennom snølasten, og vil aldri overbelastes, sier han.

Bergknapp stod for leveransen av det grønne taket, som blant annet besto av 250 kubikkmeter spesial-lettjord. I tillegg ble det plantet ut 8000 pluggplanter fra frø samlet inn rundt Oslofjorden.

– Sedum i seg selv gir mye til pollinatorer, men i kombinasjon med truet vegetasjon fra Oslofjorden, skapes en unik biotop 20 meter over bakken. Vi har etablert en sedummatte som inneholder arter fra Norge samtidig som den er fri for svartelistede plantearter, sier Bengt Tovslid, markedssjef for Bergknapp.

Han sier den største utfordringen med takkonstruksjonen til Vega Scene, var å løse overvannsproblematikken.

– Men det positive var at vi i samarbeid med Protan, skapte en ganske banebrytende prototyp for blå-grønne takløsninger - som vil bli å se på mange prosjekter fremover. Oslo kommunes vann- og avløpsetat fortjener mye ros for innspill og spark bak: Å bli oppfordret til å tenke nytt var en ny opplevelse å få fra kommunalt hold, sier Tovslid.

Kreativt spillerom til leverandørene

Andreas Christoffer Pay, konsernsjef i eiendomsutviklingsselskapet Urbanium, sier de som utviklere av Vega Scene var opptatt av å gi kreativt spillerom til de involverte partene.

– Vi er stolte over å ha ledet den overordnede utviklingen av prosjektet, og ført opp bygget med vårt eget entreprenørfirma. Når det er sagt mener jeg et ellers vesentlig bidrag har vært å la den kreative prosessen mellom oss, arkitekt, landskapsarkitekt, leietaker, naboer og andre leverandører, pågå helt til siste slutt. Det tror jeg har vært helt avgjørende for Vega Scenes suksess som bygg, sier Pay.

Han sier Urbaniums mål var å gi Vega Scene et så solid og teknisk sterkt miljøbygg som mulig – innenfor begrensede økonomiske rammer.

– Vi har vært veldig heldige som har hatt en engasjert og dyktig leietaker med oss hele veien. Bygget fikk allerede fra starten av mye positiv oppmerksomhet, men det ble jo veldig spesielt med den enorme interessen i det blågrønne takprosjektet - og deretter vinne Oslo bys arkitekturpris. Jeg har bare gode minner, sier Andreas Christoffer Pay.

Fungerer godt til alle formål

Daglig leder for Vega Scene sier det første driftsåret har bevist at kulturbygget fungerer til store og små arrangementer.

– Etter et år kan vi slå fast at huset fungerer optimalt til alle formål. Vi har huset store festivaler med parallell aktivitet i alle saler, og opplever at publikumsflyten i foajé-områdene er svært god. Tilbakemeldingene fra brukerne er at det er positivt med den uformelle atmosfæren og ikke minst kvaliteten på visninger i film- og teaterrom, sier daglig leder Unnur Sande.

Med de store vindusflatene fungerer Vega Scene som en lyskuppel i bybildet. Navnet Vega er inspirert av den sterkest skinnende stjernen i stjernebildet Lyren.

– Menneskene som bor i området melder om at Vega Scene har løftet gata og skapt et tryggere bomiljø, sier Sande.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring