Foto: F-Tech
Tekst
Ole Peter Galaasen
Publisert
28.okt.2019

Utvikler metode for utslippsfri byggtørking

Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser og flere selskaper jobber nå med alternative og mer effektive metoder for byggtørking.

– Tradisjonell byggtørking forgår ved at det blir tilført varme inn i bygget. Energikilden er ofte fossile drivstoff som diesel eller propan. Avhengig av størrelsen på bygget er det store kostnader ved denne typen energikilde. Med vår alternative tørketeknikk kan man redusere kostnadene til en tredjedel av kostnaden med diesel eller gass, sier André Olsen, fagingeniør i F-Tech.

I et tett bygg er avfukting av luften den mest effektive måten å bli kvitt fukten på. Da tørker materialene hurtig og kondens forsvinner. For å redusere tørketiden brukes byggvifter til bedre omluft og tørking. Byggviften tilfører ingen varme, kun sirkulasjon av tørrluft.

Mange gode alternativer

Selv om det finnes mange alternativer, mener han det fortsatt er barrierer på veien mot utslippsfri byggtørking.

– Det finnes allerede mange utslippsfrie produkter på markedet som er minst like gode som fossile løsninger. Allikevel sitter mange igjen med gamle løsninger fordi det er enkelt og «trygt». Man vet hvordan det virker og hvilket resultat man har hatt tidligere. Dette handler om å tørre å tenke nytt, sier han.

Foto: F-Tech

Han forteller at selskapet løsning fjerner fuktigheten fra luften og tørker bygningsmaterialene.

– For den beste løsningen plasseres avfukteren på taket av bygget. Avtrekkskanalene brukes til å blåse tørr luft rundt i bygget og på denne måten har vi et perfekt distribusjonsnett for tørr luft, sier Olsen.

– På toppen av trappesjakten er det en røykluke og denne bruker vi til å suge våtluft fra bygningen tilbake til avfukter. Avkastkanalene til ventilasjonen i bygget brukes til å suge fuktig luft tilbake til avfukteren. Da får vi en «loop» av tørr luft rundt i bygget. Som en bonus bidrar løsningen til både rene og tørre bygg siden luften som går gjennom «loopen» blir filtrert gjennom filtrert til avfukteren, sier han.

Utvikles videre

Selskapet er involvert i forskjellige prosjekter med ulikt omfang og jobber hele tiden med produktutvikling.

– Vi jobber allerede med neste versjon hvor vi kan styre og overvåke avfukterne via en nettbasert plattform. Vi jobber også med løsninger for kanalbatteri for vannbåren varme. Da kan vi få en utslippsfri løsning med varme, avslutter Olsen.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring