Udir skal sammen med Entra skape et kontor med liv og energi - med arbeidsplasser for samarbeid og konsentrasjon. Foto: magent.no
Publisert: 23.03.2023 

Utdanningsdirektoratet fornyer med Entra – skal skape et fremtidsrettet kontormiljø

Utdanningsdirektoratet har signert en ny avtale med Entra for leie av nesten 6 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Schweigaards gate 15 B.

Den nye avtalen med Entra kommer etter en åpen anbudskonkurranse og sikrer Utdanningsdirektoratet (Udir) sentralt beliggende og godt tilpassede kontorlokaler også de neste ti årene. Avtalen omfatter i underkant av 6 000 kvadratmeter med kontorlokaler. Udir vil med den nye avtalen samle sine medarbeidere i tre tilstøtende etasjer.

– Vi har trivdes veldig godt i Schweigaards gate fra vi flyttet inn her i 2010. Siden den gang har mye endret seg, og vi trenger lokaler som fungerer bedre for de varierte måtene vi jobber på i dag. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet vi har med Entra når vi nå skal bygge om. Vi skal ha færre etasjer enn i dag, men vi skal utnytte plassen bedre. Ansatte skal oppleve å komme til et kontor med liv og energi, hvor de finner arbeidsplasser for både samarbeid og konsentrasjon, sier Morten Rosenkvist, direktør i Udir.

De nye kontorlokalene til Udir vil bli tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsform. Etasjene vil bli delt opp i soner tilpasset ulike måter å arbeide på som konsentrasjonsarbeid eller kreative prosesser som krever en større grad av samhandling.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at Udir har valgt å inngå en ny avtale med oss i Entra. Kontorets rolle er i endring, og vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Udir i den videre prosessen med å utforme kontorer tilrettelagt for fremtidens arbeidsform, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

Tett på «alt» av kollektivtilbud

Udir oppgir blant annet nærheten til Norges største kollektivknutepunkt som en av faktorene for å signere en ny avtale med Entra i Schweigaards gate 15 B.

– Vi ønsker at alle våre medarbeidere, og også alle som skal besøke oss, skal kunne reise til og fra Oslo-kontoret vårt på en miljøvennlig og effektiv måte. Da kan vi ikke få en bedre beliggenhet enn det vi har her i Schweigaards gate. Hensyn til miljø, gjenbruk og lokalenes egnethet for å realisere arbeidsplasskonseptet vårt var sentrale elementer i avgjørelsen vår, sier Rosenkvist i Udir.

Schweigaards gate 15 B ligger tett på jernbanesporene til Oslo S. Gangbrua som forbinder Schweigaardsgate og Grønland med Barcode og Bjørvika er en integrert del av bygget, og herfra er det direkte tilgang til sporene ved Oslo S. I tillegg til tog, ligger både trikk, buss og t-bane kun minutter unna eiendommen, og det er tilrettelagt for å sykle til jobb med egen sykkelparkering i bygget.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring