Foto: Adnan Icagic/UM-UiB
Publisert: 03.02.2023 

Universitetsmuseets kulturhistoriske museum stenges

Kulturhistorisk museum stenges og totalrehabiliteres for å møte dagens krav til sikkerhet og til et moderne museumsbygg. I mellomtiden vil publikum få oppleve utstillinger fra Universitetsmuseets kulturhistoriske samlinger blant annet i museets naturhistoriske bygg.

– Bygningen som huser de kulturhistoriske samlingene stod ferdig i 1927 og er totalfredet. Da museet ble bygget var kravene helt andre til brannsikring, klima og tilgjengelighet. Vi har utført flere tiltak for å bedre forholdene, men ser nå at det ikke er tilstrekkelig for å holde bygget åpent, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Krever statlig finansiering

Tilstandsvurderinger de siste årene har vist at museumsbygget har flere bygningsmessige avvik.

I perioden 2020-2021 har det blitt gjennomført flere tiltak, som utskiftning av brannalarmanlegg og fornying og forsterking av brannslukkeutstyr, i tillegg til bemanning i alle etasjer.

Av hensyn til sikkerheten til besøkende, ble bygget midlertidig stengt fra mai 2022. Nå har styret ved Universitet i Bergen vedtatt at museet skal holdes stengt frem til det er totalrehabilitert. En totalrehabilitering av museumsbygget krever statlig finansiering.

Låner plass i Naturhistorisk museum

Universitetsledelsen er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til samlingene selv om museumsbygget må stenges.

– Samlingen vår er unik i Europa og er en uvurderlig del av vår felles kulturarv. Planen er blant annet å bruke tredje etasje av Universitetsmuseets naturhistoriske museumsbygg sentralt på høyden til midlertidige kulturhistoriske utstillinger i perioden bygget er stengt, forteller rektor Margareth Hagen.

I det kulturhistoriske samlingene finnes det blant annet enestående kirkekunst fra middelalderen, og en rekke unike gjenstander fra steinalderen, vikingtiden og norsk folkekultur, samt etnografiske samlinger.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring