Randi Reisæter. Foto: Sweco
Publisert: 02.02.2023 

Sweco ansetter fra Byantikvaren i Bergen

Randi Reisæter går fra Byantikvaren til Sweco der hun blant annet skal jobbe med rådgivning knyttet til kulturminner, og gi råd om hvordan kulturmiljø kan ivaretas i forbindelse med byutvikling.

Reisæter har flere års erfaring med kulturminner, sist hos Byantikvaren i Bergen der hun har jobbet de siste elleve årene. Nå skal hun bruke sin erfaring i arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco og sørge for at deres prosjekter blir så gode og effektive som mulig – så tidlig som mulig.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en helt ny arbeidshverdag, og bruke kompetansen min til å guide tiltakshavere og planleggere gjennom mulighetsrommet mellom vern og utvikling. Til å se de kulturhistoriske kvalitetene. Og ta med seg det beste videre gjennom gode, tilpassede løsninger. Videre bruk og ombruk av eksisterende bygninger er dessuten et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra byggesektoren, her og nå, sier Randi Reisæter, seniorrådgiver for kulturminner i Sweco.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet i fysiske omgivelser. Kulturmiljø forteller vår felles historie, om det som har vært, om utvikling og endringer i samfunnet. De gir opplevelser, variasjon og identitet. I omtrent alle byutviklingsprosjekter, enten det er snakk om bygging av gang- eller sykkelveier, oppføring av nye bygg i eksisterende miljø eller rehabilitering og utvikling av eksisterende bygninger, må det gjøres en vurdering av eksisterende kulturminner. Dette for å sørge for at vår historiske arv tas vare på.

Derfor har Sweco egne kulturminnerådgivere i Bergen. De jobber med alt fra kulturminnedokumentasjon, kortere og lengre rådgivningsoppdrag for offentlige og private utbyggere og innad i organisasjonen, konsekvensutredninger, og har tett dialog med Byantikvar, kommune, fylkeskommune og Riksantikvaren.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha fått Randi på laget. Hennes kompetanse og erfaring vil være veldig verdifullt i våre prosjekter. Med sin bakgrunn fra Byantikvaren har hun god oversikt over hva kulturmiljøverdiene konkret er knyttet til, og hva som er realistisk å få til, hva som bør endres og hvordan tilrettelegge så godt som mulig i Swecos fremtidige prosjekter. Hun og de andre kulturminnerådgiverne snakker dessuten det samme språket som de offentlige etatene som tar avgjørelser i disse sakene og det ser vi at har stor verdi, sier Vibeke Juriks, gruppeleder for samfunnsplanlegging i Sweco.

Reisæter blir en del av Sweco sin gruppe for samfunnsplanlegging som består av 21 ansatte og ledes av Vibeke Juriks.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring