Vi har masse å gjøre! Derfor ønsker vi oss enda en erfaren og dyktig ingeniørgeolog til kontoret vårt i Trondheim.

Som senior ingeniørgeolog vil du ta del i store tverrfaglige prosjekter, få faglig ansvar i oppdrag, delta i tilbudsarbeid og være med på å velge hvilke oppdrag vi skal satse på for å utvikle oss. Hva slags prosjekter akkurat du kommer til å jobbe med, vil avhenge av dine interesser og din spesialisering.

Til daglig vil du sitte sammen med sju engasjerte ingeniørgeologer. En av disse er faglig leder for Multiconsults 70 ingeniørgeologer, og vi deltar alle aktivt i Multiconsults fagnettverk.

Vi ser etter deg som har:

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

Mer om arbeidsmiljøet, fagmiljøene, hverdagen og mulighetene i Multiconsult, og ikke minst mer om deg, kan vi ta over telefonen eller over en kopp kaffe og litt hvetebakst. Om du vil vite mer før du sender en søknad, er det altså bare å ta kontakt!

Vi vurderer søknader fortløpende.

Ytterligere informasjon: 

Før ansettelse i Multiconsult vil du bli bedt om å fremlegge gyldig bevis på bestått høyere utdannelse, herunder fagbrev, bachelor-, master- og doktorgrad. Vi anbefaler derfor at du legger ved disse dokumentene i søknaden din. Med gyldig bevis menes fagbrev og vitnemål. Er hele, eller deler av, utdanningen din gjennomført i utlandet kan du bli bedt om å legge frem bevis på HK-dir.-godkjent utdanning (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse). Les mer om automatisk og profesjonsgodkjenning av utdanning her.

Videre gjør vi oppmerksomme på at arbeidsspråket i Multiconsult er norsk. Våre prosjekter krever god forståelse for norske regelverk og prosedyrer, og det er derfor en forutsetning at du behersker språket, både muntlig og skriftlig, med mindre noe annet er spesifisert i stillingsutlysningen. 

Kontaktpersoner:

Audun Andersen

Seksjonsleder

92853456