Skanska er en av landets største betongentreprenører, vi har høy egenproduksjon og svært kompetente medarbeidere. Vi produserer med høy kvalitet, og er samtidig et forbilde i arbeidet med å redusere klimagassavtrykket fra vår virksomhet. Vi bidrar til utvikling av betongfaget gjennom FoU-prosjekter og aktivt bransjearbeid, og har også som mål å bidra til å øke graden av sirkularitet, ombruk og bærekraftig bruk av naturressurser.

Vi søker nå deg som kan bidra i bransjens aller sterkeste betongteknologimiljø!

Skanska Teknikk er Skanskas interne prosjekterings- og rådgiverenhet, med i alt litt over 60 ansatte. Enheten dekker fagområdene energi, miljø og klima, bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, betongteknologi, tekniske fag, BIM og VDC. Avdeling Konstruksjon, Geoteknikk og Betongteknologi består av 18 ansatte som bidrar med prosjekterings- og rådgivertjenester i Skanskas prosjekter i bygg- og anleggsregioner, og faglig støtte til andre forretningsområder og fagenheter i Skanska

Rådgivertjenestene innenfor fagområdet betongteknologi omfatter

Betongteknologi-teamet driver en betydelig intern kurs- og undervisningsvirksomhet, blant annet med kompetansegivende kurs (U3). Teamet er også engasjert i bransjearbeid gjennom Norsk Betongforening og Betong Norge, og deltar aktivt i standardiseringsarbeid. Vi er også aktive deltagere i nasjonale FoU-prosjekter.
Vi søker etter en nyutdannet eller erfaren betongteknolog med utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Vi kan tilby

Du må være selvstendig og nysgjerrig, opptre utadvendt og proaktivt mot prosjektene, og vise vilje til å bygge ditt eget kontaktnettverk i hele organisasjonen. Selv om vi forventer høy grad av selvstendighet, er teamet alltid tilgjengelig for hjelp og støtte. Primært arbeidssted er Skanskas hovedkontor i Oslo, men du må regne med noe reisevirksomhet.