Foto: Brynhild Kvalvik Watne
Thor Lynneberg
Publisert: 22.mar.2021 

Stavanger: Bygger «selvlærende» rådhus

Multiconsult og LINK skal rehabilitere Stavanger rådhus. Ambisjonene er skyhøye, både på miljø og på tekniske installasjoner.

Prosjekterings- og rådgivingsselskapet Multiconsult vant like før jul en prestisjekontrakt på forprosjekt og detaljprosjektering for den omfattende rehabiliteringen og ombyggingen av Stavanger rådhus. Med seg i prosjektet har de blant andre LINK arkitektur. Selskapene stakk av med seieren i skarp konkurranse med flere gode tilbydere, melder Multiconsult.

Rådhusbygget har glassfasader og bærende betongkonstruksjoner. Det ble ferdigstilt i 1963.

– Det er satt høye miljøambisjoner for det nye rådhuset, i henhold til kommunens klimamål. Målene i prosjektet er passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR sertifisering, vekt på universell utforming og Smartbygg-løsninger. Solcelleanlegg både i fasader og på taket, heter det i kommunens beskrivelse av prosjektet.

– Rehabiliteringen av rådhuset er uten tvil et prestisjeprosjekt som vi er svært stolte over å vinne. Det viser at vi har de beste fagfolkene og den riktige kompetansen til å møte de ambisiøse miljømålene som kommunen har til det nye rådhuset, sier oppdragsansvarlig for Multiconsult, Torill Sande Nygård, i en pressemelding.

Første nivå 4-bygg i verden

– Ombyggingsprosjektet er et svært spennende, med høy teknologisk ambisjon. Rådhuset blir først i verden med en Smartbygg nivå 4-ambisjon, samt Human Centric og andre løsninger. Bygget skal ha ekstra fokus på universell utforming, og være et bygg for alle kommunens innbyggere, sier prosjektleder i Stavanger Kommune, Zakarias Chibssa.

Stavanger kommune mottok i alt 10 tilbud for prosjektering av det nye rådhuset.

– Multiconsult og LINK vant tilbudskonkurransen fordi de leverte et godt sammensatt team, som blant annet har erfaring fra byggingen av Sandnes rådhus. I tillegg leverte de en konkurransedyktig tilbudspris. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjekteringen og til et godt samarbeid med dem, fortsetter Chibssa.

Det nye rådhuset prosjekteres med solcelleanlegg både på taket og integrert i fasadene, og kobles på eksisterende energisentral i OK19. Energisentralen benytter lokale fornybare energikilder til å produsere og distribuere varme og kjøling til tre kommunale bygg, rådhuset, svømmehallbygget OK19 og administrasjonen OK23.

Målet er å redusere kommunens CO2-utslipp med minst 75 prosent i forhold til tidligere. Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i fyrtårnprosjektet Triangulum i EUs Horisont 2020-program for smarte samfunn.

– Vi i LINK synes det er et veldig spennende prosjekt, midt i Stavanger sentrum. Vi liker veldig godt alle de høye ambisjonene Stavanger kommune har for dette bygget. De ønsker seg blant annet massivtre, passivhus og Smartbygg – de har mange høye ambisjoner på samme tid. Dette blir det veldig morsomt å jobbe med, og det kan bli en flott referanse for oss i ettertid. Vi gleder oss blant annet veldig til å lage en inviterende første etasje. Det er veldig gøy å jobbe med et slikt bygg til bruk for byens borgere, sier Sagland.

Smart 4 og «selvlærende»

Henriette Sagland sier LINK allerede jobber tett med prosjektteamet.

– Stavanger kommune ønsker seg smartbygg, nivå 4. Det handler om integrerte løsninger for tekniske installasjoner og datastyring. Vi må grave litt dypere i det for å finne ut alt hva det innebærer. Vi har hatt en gruppe på forprosjektet, bestående av Multiconsult som prosjekteier, oss, og representanter fra tekniske fag, som ventilasjon, elektro. Mange folk har allerede vært involvert, for å se hvordan vi kan løse dette. Multiconsult sitter på mange av disse fagene, og så kommer vi inn som arkitekter.

I en veileder utarbeidet av Powerhouse-samarbeidet, blir et Smartbygg på nivå 4 omtalt som «smart kognitivt». Det innebærer at bygget er selvlærende, og bruker historiske data og maskinlæring til å forbedre sine prediksjonsmodeller, drift og styring. Det kommuniserer og samhandler med nabobygg og omgivelsene rundt seg.

Powerhouse-samarbeidet består av Entra, Snøhetta, Asplan Viak, Skanska og miljøstiftelsen ZERO, med støtte fra aktører fra bygg- og eiendomsnæringen og teknologi- og IT-selskaper som leverer produkter og tjenester til smarte bygg

Satser på ombruk

Parallelt med prosjekteringsarbeidet blir det også gjort rivearbeid. Stavanger kommune setter seg derfor ambisiøse mål, også innen ombruk.

Multiconsult har foreslått en plan for ombruk, i en tidligere gjennomført mulighetsstudie for ressursoptimalisering av rivematerialet fra rådhuset. Studien anbefaler at spesielt betong, tegl og glass bør ombrukes i høyest mulig grad, da disse er spesielt miljøbelastende. Dersom dette ikke blir brukt på nytt i selve bygget, anbefale rådgiverne gjenbruk i andre av kommunens eiendommer. Eventuelt kan materialet selges.

– Prosjektet er fremdeles tidlig i planleggingsfasen, og derfor er mulighetene for å kunne ombruke bygningsmaterialer eller komponenter i rehabiliteringen fortsatt realistisk. Vi vil ha stort fokus på ombruk i den videre prosjekteringen og utarbeidelser av konkurransegrunnlag, forteller Torill Sande Nygård.

Multiconsult og LINK skal levere tjenester innen prosjekteringsledelse, arkitektur, akustikk, byggeteknikk, brannsikkerhet, risikoanalyse, elektro, VVS og BIM

 

Om prosjektet:

Type bygg: Offentlig

Byggested: Øvre Kleivegate 14

Bruttoareal: Ca. 5 700 m2

Oppstart / ferdigstillelse: 2021 / høst 2024

Status: O ppstart forprosjekt fra januar 2021

Kostnadsramme: kr 292 MNOK

Entrepriseform: Delte entreprise

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur