Foto: Shutterstock
Publisert
13.sep.2021

Status på ROT-markedet mot slutten av pandemien

Omsider begynner vi å se slutten på pandemien i horisonten. Men hva ser vi når vi ser tilbake på året som har vært, og hva ligger foran byggebransjen?

Spådommene for norsk næringsliv var dystre ved starten av pandemien, men for ROT-markedet (rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet) var 2020 et rekordår

– Det så ikke helt bra ut da det ble stille noen uker i mars  2020, men siden da har det virkelig tatt seg opp, forteller Andreas Jebsen, daglig leder i markedsplassen Byggstart.no. De arbeider med å koble privatpersoner og borettslag med rett entreprenør til deres byggeprosjekt, og har derfor hatt god oversikt over arbeidsnivået i bygg- og renoveringsmarkedet. - Vi har fulgt utviklinger i bransjen med stor spenning det siste året samtidig som vi selv så en stor økning i antall prosjekthenvendelser i 2020, sier Jebsen.

Rekordåret 2020

Ifølge nye tall fra Prognosesenteret som ble sluppet denne måneden var 2020 et rekordår for oppussing i norske hjem. Trenden har vært stigende siden 2010, og koronapandemien var på ingen måte et hinder for denne positive utviklingen. Nordmenn brukte mer enn 88 milliarder på oppussing i 2020. Økningen gjelder imidlertid i hovedsak antall oppusinger, mens gjennomsnittskostnad for arbeidet har sunket både for innvendig og utvendig oppussing. Flere pusset altså opp, men brukte mindre penger på tiltak i gjennomsnitt.

Foto: Byggstart.no

Tidligere rapporter fra Prognosenteret har fremhevet at selv om omfanget på oppussing har økt, har det hovedsakelig økt for mindre tiltak hvor man kan gjøre mindre selv. Større tiltak som krever mer penger og fagpersoner har det vært færre av. 

– Vi er glade for at oppussingsmarkedet har vært en stabil pågangsmotor for byggebransjen gjennom pandemien. Det virker klart at mange nordmenn benyttet pandemien og mer tid i hjemmet til å oppgradere boligen, om det så var mindre tiltak som maling eller større prosjekter som renovering av bad, sier Jebsen. 

Veien videre

Ifølge NHOs 22. koronaundersøkelse mener 90 % av bedriftene at markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. Hovedutfordringen ser nå ut til å være utfordrende tilgang på byggevarer, og en av fire bedrifter melder at de har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering på grunn av økte råvarepriser. 

– Det har vært en krevende situasjon for mange entreprenører med høye priser på byggevarer og vansker med å få tak i nok trevirke for mange. I tillegg har mange slitt med å få tilstrekkelig med arbeidskraft på grunn av innreiserestriksjoner. Imidlertid ser byggevarepriser ut til å være noe på vei ned og koronaen på vei bort, så da blir det trolig enklere å drive byggefirma fremover, sier Jebsen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring