Emner
Publisert
08.okt.2018

Statsbudsjettet 2019: Svak eldreboligsatsing

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 48 mill. kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til en eldresatsing uten at bolig er nevnt. Midlene skal gå til etablering av regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer. Regjeringen har lagt fram eldremeldingen «Leve hele livet», som nå er til behandling i Stortinget. […]

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 48 mill. kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til en eldresatsing uten at bolig er nevnt. Midlene skal gå til etablering av regionale nettverk for å øke kunnskap og spre gode erfaringer.

Regjeringen har lagt fram eldremeldingen «Leve hele livet», som nå er til behandling i Stortinget. Den sier at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem. Samtidig stadfestes det at mange eldre bor i lite egnede boliger, og har vanskeligheter for å flytte. Til tross for store utfordringer foreslår ikke regjeringen noe for å løse denne problemstillingen. I meldingen står vi igjen med at bolig er et privat ansvar, og at den enkelte selv må sørge for å ha en egnet bolig.

– Heller ikke i dette statsbudsjettet ser det ut til at regjeringen prioriterer gode boliger for eldre. Ikke en gang som en del av sin egen eldresatsing, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

Eldrereform = regionale nettverk

Det er avsatt 48 millioner kroner i neste års statsbudsjett til en eldrereform for å følge opp tiltakene i eldremeldingen. Disse midlene skal benyttes til å etablere regionale nettverk rundt om i landet for å øke kunnskapen og spre gode erfaringer.

– Gode boliger og bomiljøer for eldre bør være av de viktigste oppgavene til nettverkene. Men nettverk og prat er på langt nær nok. Det trengs støtteordninger for å realisere regjeringens egen politikk, sier Thor Eek.

Det er spesielt på to områder NBBL mener det må ytes tilskuddsmidler.

Tilskudd til heis

For det første er det et stort behov for tilskudd til heis. Dessverre blir ikke heistilskuddet styrket, til tross for at dette er helt avgjørende for å realisere heis i eldre blokker. For eldre som bor i disse blokkene er det få andre muligheter enn institusjon som gjeler den dagen helsa svikter.

– Tilskudd til en heis koster ikke mer enn vel en sykehjemsplass i ett år. Forskning viser at tilskudd til heis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Eek.

Tilskudd til fellesareal

For det andre er det et stort behov for tilskudd til bygging av fellesareal og serviceområder, både i nye og eksisterende boligprosjekter. Det vil gi egnede Trygghetsboliger for eldre – en løsning mellom ordinære boliger og omsorgsboliger. Godt tilrettelagte boliger nær sentrum med fellesareal og service gir trygghet og et sosialt liv. For å realisere disse Trygghetsboligene er det behov for tilskudd.

– Jeg registrerer at det ikke blir noen utvidelse av investeringstilskuddet til fellesareal og servicelokaler for såkalte Trygghetsboliger. Det forundrer meg siden ordningen med Trygghetsboliger er omtalt i regjeringsplattformen, avslutter Eek

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring