Illustrasjon: CoBuilder
Tekst
Ole Peter Galaasen
Publisert
05.feb.2020

Standardiserer og digitaliserer byggenæringens verdikjede

En konkurransedyktig og bærekraftig byggenæring krever standarder og digitale verktøy. Stadig flere entreprenører benytter derfor prosjektstyringsverktøy for håndtering av BIM, dokumentasjon, kommunikasjon, og digital sporing av produkter.

– Bygg- og anleggsnæringen ligger dessverre fortsatt langt etter med digitalisering sammenlignet med andre næringer. En av de store flaskehalsene for digitaliseringen er at vi mangler et omforent digitalt språk. Vi jobber derfor mye med datamaler som inneholder detaljerte parametere for alle typer produkter innen bygg- og anlegg. En slik plattform gir markedet et felles språk for samhandling, sier Lars Christian Fredenlund, grunnlegger og administrerende direktør i CoBuilder.

Selskapet har omtrent 130 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og heleide datterselskaper i England, Frankrike og Bulgaria. Selskapet er strategisk samarbeidspartner til ISO, buildingSMART, CEN og CENELEC og har samarbeidsprosjekter med flere europeiske bransjeforeninger og initiativer som CPA Europe (LEXiCON), UK BIM Alliance, FIEC, UNIEP, PPBIM.

Europeiske samarbeid

Han forteller at bransjen har brukt PDF til ytelseserklæringer, sikkerhetsdatablader, produktdatablader, tekniske sertifiseringer, garantibevis, monteringsanvisninger og mye annet i over 20 år.

Foto: CoBuilder

– I Europa finnes det allerede eksisterende produktstandarder som gjelder for ulike typer produkter. Standarder som også gjelder beskrivelsen av produktet til bruk i bygget. Dette er standarder som angir ulike parametere i produktene og brukes av alle produsenter, prosjekterende og utførende i Europa.

– Siden disse standardene fortsatt er i PDF-format har vi engasjert oss i European Committee for Standardisation (CEN 442) og leder arbeidet med datamaler i Europa. Det lanseres mot slutten av 2019 to nye standarder som sikrer digital flyt av informasjon ved bruk av datamaler som kan brukes av alle aktører i næringen, sier han.

Flere bruksområder

Fredenlund peker på flere bruksområder og store selskaper som allerede har tatt i bruk de nye digitale datamalene.

– Alle dataene går ut i markedet som digitale datasett slik at produsenter kan motta informasjon på et tidlig tidspunkt i byggeprosjektet. Da slipper man å sende PDF manuelt mellom de ulike aktørene. Vi har manuelt lest alle eksisterende standarder og lagd maskinlesbare maler som nå lanseres i hele Europa. På denne måten kan alle produsenter i markedet sende tilbud på ulike prosjekter, sier han.

– NCC har allerede lagd standardiserte bygningsobjekter på tvers av fire land. De har snakket med produsentene om hvilke data som skal til for å beregne en pris på produktene. Slike egenskapsdata inneholder alle viktige parametere. Om du eksempelvis ser på et vindu kan dette være lysåpning, bredde, åpningsbredde, fargekoder, vindmostand, brannmotstand, lydreduksjonstall, lystransmisjonstall og mye annet. Nå kan disse opplysningene enkelt utveksles over datamalene til de ulike aktørene, sier han.

Effektiviserer innkjøpsprosesser

Fredenlund forteller at digitale datamaler kan brukes til å redusere tidsbruk ved innkjøp og samtidig gi store miljøgevinster.

Illustrasjon: CoBuilder

– Løsningen fører til at du bruker mindre tid på prosjektering og får mulighet til å standardisere prosessene. Du har en måte å kommunisere med produsentene på tvers av landegrenser, og vi anslår at man kan reduserer kostnader i innkjøpsprosesser med opptil 20 prosent. Datamaler er også viktig for å dokumentere miljøkriterier. Om vi skal få til den sirkulære økonomien må vi vite hvilke materialer produktene består av. Med denne løsningen kan vi bidra til å redusere miljøpåvirkning og klimagassutslipp fra byggenæringen, sier han.

Standardisering = industrialisering

Han peker også på at standardiseringen vil åpne for gjenbruk av ulike prosesser og føre til store omstillinger for verdikjeden.

– Om du ser på byggeprosjekter rundt i landet gjøres det på veldig mange måter. Dette gjør at man ofte ikke kan gjenbruke prosessene. Med digital standardisering legger vi grunnlaget for industrialisering og enklere byggeprosesser. Vi jobber derfor sammen med BNL om en norsk standard for nettbaserte utveksling av datamaler som vil lanseres i begynnelsen av 2020.

– I fremtiden vil produsentene komme nærmere entreprenørene, og grossistene står foran en stor omveltning. Markedet vil gå over på plattformer og byggenæringen vil endres på samme måte som andre industrier, avslutter Fredenlund.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring