Foto: Stansefabrikken
Emner
Publisert
15.aug.2019

Stafa Industrier/Stansefabrikken utvider i Fredrikstad

Salgskonseptet til Stafa Industrier/Stansefabrikken utvides med ytterligere en fiber laser

For Stafas/Stansefabrikkens nåværende og fremtidige kunder er det viktig med lokal forankring.

Dette er spesielt viktig i produktutviklingsfasen og da med god oppfølging på avtalt tid og til avtalte kostnadsrammer med den nødvendige kompetansen som kreves.

– Vi utvider derfor gruppas produktutviklingskompetanse, samtidig som vi investerer videre i en nyere og større maskinpark, noe som gjør oss svært fleksible med tanke på rask og effektiv produktutvikling, prototyping og produksjon.

– Nyinvesteringen er en Prima Power fiber laser som tilknyttes konsernets felles produksjonsplattform, og som også vil gjøre oss i stand til å ta flere oppdrag «lokalt».

– Vi kan levere – fra idè til ferdig produkt – på meget kort tid, og i tillegg enkelt overføre høyvolumproduksjon til våre søsterselskap i utlandet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring