Siemens' new headquarters in Munich.
Publisert: 05.03.2021 

Smart bygningskonvertering med smart finans kan spare milliarder

Det er bred omslutning om at smarte bygninger tilfører verdi ved å levere hurtighet og fleksibilitet i den «nye normalen». Ny forskning fra Siemens Financial Services (SFS) anslår kostnaden for offisielle mål for bygningsenergikonvertering frem til 2040 i fem sektorer i Norge.

Siemens Financial Services (SFS) har kommet med en ny innsiktsstudie som beregner kostnaden for offisielle mål for energikonvertering for bygninger innen 2040. Modellen dekker fem sektorer i fjorten land: kontorer, sykehus, produksjon, offentlige bygninger og utdanning.

Dokumentet, med tittelen Smarte bygnigner: verdien i den «nye normalen», identifiserer besparelser på energieffektivitet som det ideelle startpunktet for smart bygningstransformasjon (enten som en enkel investering, eller som en serie med voksende prosjekter), hvor smarte finansieringsteknikker spiller en stor rolle i muliggjørelsen av disse fremtidige besparelsene for å finansiere kostnaden ved konverteringen.

Blant nøkkeldriverne som for tiden fremskynder smart bygningskonvertering er: 1) pandemi-press, som krever intuitive evner til å beskytte beboeres sikkerhet og rettferdiggjøre beholdelse av aktiva, 2) økonomiske drivere - forsterket av pandemien - driver søket etter kostnadseffektivitet i bygninger, spesielt gjennom energieffektivitet, 3) arbeidsmønstre, påvirker bygningsetterspørsel og -bruk, 4) merverdi, ikke bare gir smarte funksjoner økte leie- og aktivaverdier for bygninger, men bygninger som ikke konverterer kan bli foreldet og synke radikalt i verdi.

Det er 2 hovedtyper av smarte finansieringsteknikker som muliggjør energieffektivitetskonvertering og smart implementering. Først er det hele bygningsordninger, hvor energibesparelser brukes til å finansiere kostnadene for en fullstendig modernisering. For det andre kan bygningseffektivitets- og smart bygningsprosjekter foretas i mindre, voksende trinn. Her kan kostnaden for konvertering spres over en finansieringsperiode -forvalting av kontantstrøm ved å innrette utgifter etter raten av energibesparelser.

– Måten offisielle bygninger brukes på har endret seg dramatisk på tvers av sektorer det siste året, sier Christian Hermansen, Vertical Sales Professional, Siemens Financial Services, Norge.

– Eiere må investere nå for å gjøre bygninger trygge og egnede for beboere, men de bør også vurdere hvordan smarte finansløsninger sammen med smart teknologi kan forbedre den underliggende driftskostnadsbasen for aktivaene deres på lang sikt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring