Foto: Omsorgsbygg
Tekst
Lars Holm
Publisert
13.aug.2020

Skullerudbakken: et plusshus barnehage

På slutten av 2019 ble den nye barnehagen i Østensjø bydel i Oslo kommune overlevert. Bygget har fått plusshusstandard som vil si at det produserer mer energi enn det bruker. Reguleringsprosess ble kjørt samtidig med anbudsprosess med godt resultat. Prosjektet ble kjørt som en samspillsentreprise.

Barnehagen blir på ca. 2300 kvadratmeter, og kan ha inntil ti avdelinger med plass for til sammen 240 barn.

— Vi driver i skrivende stund og ferdigstiller søknad om midlertidig brukstillatelse, sier Magne Sandnes, Prosjektleder i Oslo kommune, Omsorgsbygg.

— Den store dagen er den 18. desember 2019, da har vi overlevering av det ferdige bygget.

Samspillsentreprise gir motiverte aktører

Skullerudbakken Barnehage er bygget i en samspillsentreprise. Bjerg Arkitektur AS har stått for tegning. Georg Andresen og Sønner AS har vært totalentreprenør, mens det hele har vært sydd sammen av innleid prosjekt- og byggeledelse ved Geir Arne Hansen fra ÅF Advansia AS.

— I en samspillsentreprise så setter vi oss ned med entreprenøren og brukere og finner ut hva som skal bygges og hva det skal koste, og da får vi en målsum, sier Sandnes.

— For at dette skal fungere må vi vite hvor mye dette koster for entreprenøren som må legge frem avtalene med sine med underentreprenører, slik at vi får en realistisk målsum. Et eventuelt overskudd eller underskudd i forhold til målsummen deles dermed mellom aktørene.

Plusshus - standard

Det nye barnehagebygget bygges som plusshus etter NS 3031 / NS3701, og sertifiseres til BREEAM-NOR nivå ‘Excellent’, som samlet betyr at bygget bruker mindre energi enn det produserer, og at bygget og byggeprosessen er gjennomtenkt med hensyn til miljø.

— Bygget har konstruksjon som passivhus, og i tillegg er det etablert solcellepaneler og er tilkoblet fjernvarmeanlegg, sier Sandnes.

— Passivhus / plusshusstandard var en del av konkurransekriteriene for prosjektet. Vi har valgt å definere det som at så lenge det er pluss er det pluss. Målet vårt for dette bygget er at i løpet av et år så skal strømmåleren stå i minus, enkelt og greit.

— Mye av varmen i et slikt bygg produseres jo også av menneskene i det. Kunne vi samlet opp energien som unger i aktivitet har, så kunne vi vel egentlig varmet opp hele nabolaget, humrer prosjektlederen.

BREEAM-NOR er en miljøklassifiseringsordning som blant annet sikrer gode innemiljø, og utbyggere må forholde seg til visse regelsett og oppfylle disse kriteriene for at byggeriet skal kunne få godkjent klassifisering.

— For innemijøets del oppfyller vi BREEAM-NOR best ved at vi må velge de beste materialene. Det vil si de materialer som gir minst mulig miljøbelastning og som samtidig gir minst avgasser og ulemper for brukerne, sier Sandnes.

— Vi har for eksempel gått tilbake fra å bruke plastproduktet vinyl som gulvbelegg til linoleum som er et svanemerket naturmateriale som ikke gir noen ulemper for hverken miljø eller brukere.

Kravspesifikasjoner overholdes

Bygget er oppført i stål og hulldekkeelementer. På dette er det godt isolerte trevegger.

— Her er det brukt prefabrikerte elementer, sier Sandnes.

— Så har vi puttet inn et konvensjonelt ventilasjonsanlegg, og dette sikrer at vi har både tilfredsstillende luftutskifting i bygget, og samtidig holder på varmen.

Regulering og byggeprosess samkjørt

Hele tomta som utgjør Skullerudbakken barnehage utgjør sju mål. Etter bygging står det igjen fem mål utearealer som ungene kan boltre seg på.

— I forbindelse med byggeprosessen ble det gjennomført en omregulering av hele eiendommen, sier Sandnes.

— For en så stor barnehage må en ha tomt på denne størrelsen., og nå gleder vi oss til å kunne overlevere bygget.

Utearealene er også godt ivaretatt. Bydel Østensjø ønsket blant annet at det ikke skulle være sterke farger, i tillegg til at de ville ha mange trær og mye naturlig dekke, og det har de også fått.

— Ja, alle farger er dempet og lekeutstyret er i robiniatreverk, et skikkelig hardt og værbestandig treverk som bør holde i mange år, avslutter Sandnes.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring