Foto: Fonn
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
30.nov.2020

Skapte digitalt verktøy for bedre samarbeid på byggeprosjekter

Jan Tore Grindheim fra Bømlo utviklet Fonn for å tilby BAE-næringen en brukervennlig og prisgunstig løsning. Målet er å få bedre oversikt og spare tid, men også å unngå misforståelser og kostbare feil. Det digitale samhandlingsverktøyet skal passe for alle typer firmaer i bransjen.

Det norskutviklede, skybaserte systemet Fonn (tidligere kjent som Byggemappen), ble utviklet i 2017 og lansert i 2018.

– Fonn holder oversikten over alt på et prosjekt: Fra håndtering av dokumenter og tegninger, kommunikasjon mellom de involverte faggruppene, saker, avviks- og oppgavehåndtering til skjemautfylling, sjekklister, befaringsplaner og fremdriftsplaner. Er noe feil melder man enkelt fra ved å knipse et bilde, notere direkte på bildet, og legge feilmeldingen inn i systemet. Dette gir lav terskel for å melde fra om avvik. Brukervennlighet er helt sentralt, og enhver bruker ser bare det personen trenger å se, sier gründer og daglig leder, sier gründer Jan Tore Grindheim.

I Norge bruker blant annet BoligPartner, Hedalm Anebyhus og Telehus Fonn. I USA er Brinkman Construction og Roche Constructors brukere av systemet, og Dapatchi og Broadwing er blant de største kundene i Storbritannia. 80 prosent av kundemassen er fra Norge, men over 88 prosent av nysalg er fra utlandet.

Rorbru-frustrasjoner: Misforståelser gir mange feil

Jan Tore Grindheim fikk ideen til Fonn da han i 2015 bygget seg rorbu på Bømlo, helt vest i havgapet i Sunnhordland.

Foto: Fonn

– Blant annet måtte dusjen på badet tas opp igjen tre ganger. Rett og slett fordi den enkle beskjeden om størrelsen på dusjveggene aldri nådde frem til rørleggeren. Min opplevelse av bransjen er ikke unik: All informasjon om et byggeprosjekt må nesten alltid gjennom en lang kjede av personer og faggrupper. Det kan skape misforståelser og føre til at informasjon forsvinner helt. Min egen opplevelse med hva bransjen sliter med, ga meg et ønske om å skape et verktøy som kunne forenkle, sier han.

I 15 år arbeidet han med store prosjekter i olje- og gassnæringen, der effektivitet og kvalitet alltid var et overordnet mål. Slik ble det kastet bort minst mulig tid og minst mulig penger.

– Derfor var jeg egentlig litt forbløffet over hvor mye tid og ressurser som sløses bort på grunn av lite effektiv og lite oversiktlig deling av informasjon på et byggeprosjekt, tilføyer han.

Etter å ha gjennomført en markedsundersøkelse fant Jan Tore Grindheim ut at «slik er det bare i byggenæringen».

– Tanken om å bryte ned barrierene mellom fagene og firmaene som arbeider på byggeprosjekter ga meg ideen om å skape en felles prosjektstyrings- og samhandlingsplattform. Gjennom støtte fra venner, familie, engleinvestorer og Innovasjon Norge startet utviklingen av Fonn i starten av 2017, sier han.

Taper store summer og taper mye tid

Han forteller at bygg- og anleggsbransjen er blant de minst digitale bransjene både i Norge og internasjonalt.

– Byggenæringen er kronisk underdigitalisert, og et fåtall har digitalisert prosjektgjennomføringen sin. I følge McKinsey er 18 prosent av omsetningen tapt kun på grunn av feil- og mangler i byggeprosjekter. Men digitalisering i seg selv kan ikke være det eneste målet, mener salgs- og markedssjef i Fonn, Daniel Skotheim.

Illustrasjon: Fonn

Han presiserer at et digitalt verktøy skal utvikle et selskap, ikke innvikle.

– Det må være brukervennlig for at det skal være interessant å ta i bruk. Fonn har en full integrert BIM- løsning, men kan benyttes både med og uten digital tvilling, sier Skotheim.

For selv om BIM er et nyttig visualiserings- og planleggingsverktøy, er det et tungt verktøy å ta med seg ut i felt.

– Det er også veldig mange andre viktige oppgaver som må håndteres på et prosjekt, sier han.

Skotheim nevner den store byggebransje-undersøkelsen til McKinsey fra 2017. Den avslører at kun 1/3 av en håndverkers arbeidsdag er produktiv og effektiv.

– Dette fordi resten av tiden brukes på transport, flytting av materialer, søking og håndtering av informasjon og utbedring av feil og mangler. Alle byggeprosjekter er avhengig av tilgang på riktig informasjon og ikke minst oppdatert informasjon, sier Skotheim.

Hadde møte med Astrup: Vil gjøre bransjen mer bærekraftig

Daniel Skotheim og Jan Tore Grindheim sier Fonn kan gjøre bransjen enda mer bærekraftig, fordi færre feil og misforståelser under byggeprosesser gir bedre gjennomføring i alle ledd. Resultatet blir mindre avfall, bedre avfallshåndtering og bedre materialhåndtering.

Foto: Fonn

– Fonn er sertifisert som grønn norsk eksport gjennom Innovasjon Norges «The Explorer». Her bidrar vi til å oppfylle FNs bærekraftmål punkt 9 innen industri, innovasjon og infrastruktur. Men også punkt 12, som går på ansvarlig forbruk og produksjon, sier Grindheim.

I starten av oktober hadde Grindheim og Skotheim et møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, om bærekraft og modernisering av BAE-næringen. De to ville gjerne snakke mer med Astrup om hvordan bedre samhandling og bruk av digital teknologi kan være med på å oppfylle bærekraftsmålene.

– Det ble et veldig godt møte om det sterke Proptech-miljøet i Norge, og hvordan det kan promoteres bedre internasjonalt. Et viktig poeng vi diskuterte var hvorfor det er viktig å ivareta den store delen av byggenæringen som ikke bygger store prosjekter. Disse selskapene trenger også systemer for digitalisering og effektivisering. Vi snakket også om offentlige anbud, der det nå blir startet et program som gjør det enklere for oppstartsbedrifter å kunne være tilbydere i slike, tradisjonelt, tunge prosesser, og det er med i statsbudsjettet, sier Jan Tore Grindheim.

De to sier norsk byggenæring har mye kompetanse og er i verdensklasse på sine ulike fagfelt. Med bedre digitale verktøy som gir oversikt tror de næringen enklere vil få til kostnadsbesparelser og bedre kunnskapsdeling på byggeprosjekter: Da blir det enklere å oppskalere.

– Bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen har et enormt potensial: De kan skape nye eksportvarer for Norge. Noen av de fremste systemene innenfor digitalisering av byggenæringen er fra Norge. Spacemaker, BIMsync Catenda, Airthings og vårt eget firma, har allerede tatt betydelige markedsandeler, både nasjonalt og internasjonalt, sier Daniel Skotheim.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring