F.v. Johnny Berg (Prosjekteier – EFU Bergen kommune), Håvard Tjore (Regiondirektør Skanska), Johan Stenstrand (Prosjekteringsleder Skanska), Even Sandtorv Hansen (Prosjektleder Skanska), Kenneth Arnesen (Prosjektleder – EFU Bergen kommune), Willy-Andre Gjesdal (Direktør – EFU Bergen kommune). Foto: Skanska
Publisert
01.des.2021

Skanska har signert samspillskontrakt om Midtbygda sykehjem

Skanska har signert kontrakt med Bergen kommune om bygging av nytt sykehjem i Åsane. Det er satt svært høye klimaambisjoner for prosjektet, der sykehjemmet har ambisjoner om plusshus og miljøsertifiseringen Breeam Nor Excellent. Prosjektet har i tillegg krav til 40% CO2-reduksjon sammenlignet med referansebygg.

Kompetanse, erfaring og egnethet ble høyt vektlagt i kontraktprosessen. I vurderingen av nøkkelpersoner, oppdragsforståelse for arkitektur, oppdragsforståelse for klima og miljø og gjennomføringsmodell og samspill, skåret Skanska helt i toppsjiktet.

– Jeg er stolt av alt arbeidet som ligger bak kontraktseieren. Vi er selvsikre på at vi gjennom godt samspill med kommunen kommer til å levere et prosjekt som står til de kravene som er satt. Gjennom andre samarbeid med kommunen, som naboprosjektet Åsaheimen sykehjem, viser vi at vi klarer å levere og at vi behersker de utfordringene som hører med så klimaambisiøse prosjekter. Sammen skal vi bidra til å møte det økende behovet for rehabiliterings- og sykehjemsplasser i kommunen, sier Håvard Tjore, regiondirektør i Skanskas byggevirksomhet for Vestlandet.

Et pilotprosjekt som utslippsfri byggeplass

Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan «Grønn strategi» ble vedtatt av bystyret i september 2016. Her vises det til hvordan kommunen kan bli fossilfri i 2030, der mye av fokuset er rettet mot bygg- og anleggsprosjekter. Det har derfor, i et prosjekt som dette, vært viktig å fokusere på nytenkende løsninger.

I tillegg har også gjenbruk stått høyt på listen i Midtbygda-prosjektet. Gamle Midtbygda sykehjem skal rives og mye av materialmassen skal gjenbrukes i det nye prosjektet.

– Midtbygda er et prosjekt vi har store ambisjoner for. Politikerne tillot riving av gamle Midtbygda sykehjem med forutsetning om at det legges vekt på klima og miljø i nybygget. Vi har satset stort på miljøaspektet i dette prosjektet, blant annet gjennom de strenge kravene vi har satt til gjenbruk og utslippsfri byggeplass. I tillegg ser vi at eldrebølgen har ført til et økende behov for rehabiliterings- og sykehjemsplasser, noe som lenge har gjort helsebygg til en prioriteringssak for Bergen kommune. Det er flott at vi, i samarbeid med Skanska, kan bygge for å møte dette økende behovet og samtidig sørge for å bygge bærekraftige nybygg, sier Willy-Andre Gjesdal, Direktør, etat for utbygging i Bergen kommune.

For å få til dette på best mulig måte, og for å sørge for at prosjektet når sine satte energi- og bærekraftmål, er store deler av Skanskas eksperter på feltet koblet på. Blant disse finner vi Marit Tyholt, sjefsrådgiver i Skanska Teknikk, som vil være ansvarlig for å koordinere energi- og miljøaspektet.

– Det er flott at Bergen kommune nok en gang gir oss tilliten til å gjennomføre et prestisjetungt klimaprosjekt som dette. Jeg er glad vi kom så godt ut av vurderingene under kontraktprosessen at vi igjen har fått muligheten til å bevise hva vi kan. Dette blir et spennende samarbeid og et spennende pilotprosjekt for kommunen som utslippsfri byggeplass, sier Thyholt.

Det nye sykehjemmet blir på ca. 13 000 m² og vil bli et korttids- og rehabiliteringshjem med 100 beboerrom. I tillegg vil bygget inneholde et dagsenter. Midtbygda vil ha flere koblinger til Åsaheimen sykehjem like ved, blant annet ved å ha felles avfallsanlegg og felles garasjeanlegg.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring