Foto: Pixabay
Publisert: 26.01.2024 

Skal revolusjonere byggebransjen med ny teknologi

Da Forskningsrådet nylig annonserte sin tildeling til forskning i næringslivet, var Drifti ett av 39 forskningsbaserte innovasjonsprosjekter i bedrifter som fikk en del av potten på 500 millioner kroner.

– Næringslivet er godt i gang med en historisk omstilling! Regjeringen vil legge til rette for at norske bedrifter i enda større grad kan gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Da er forskning og innovasjon viktig. Prosjektene som nå får støtte tar utgangspunkt i bedriftenes egne behov, og skal bidra til et grønnere og mer digitalisert næringsliv, sier næringsminister Jan Christian Vestre, i en pressemelding publisert på Forskningsrådets nettsider.

Den norske scaleupen Drifti jobber med å transformere håndverksbransjen ved å kombinere tradisjonell håndverkskunnskap med digitale løsninger for å skape en mer effektiv og bærekraftig praksis. Det er i samarbeid med det anerkjente forskningsinstituttet Norsk Regnesentral (NR) at Drifti har fått innvilget forskningsmidler.

– Sammen skal vi utnytte kunstig intelligens og bidra til å estimere klima- og miljøavtrykk i byggeprosjekter, optimalisere prissetting av anbud, samt automatisere organiseringen av dokumenter og bildeinformasjon, sier Driftis produktsjef, Eyolf Strømme-Svendsen, før han legger til:

– Dette vil effektivisere håndverksbedrifter i en stadig mer digitalisert og miljøbevisst verden.

Samarbeidspartneren, NR, er et forskningsinstitutt som til dette prosjektet vil bidra med FoU-kunnskap innen statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse for å presse forskningsfronten innen prismodellering, estimering av klima- og miljøavtrykk og bildeanalyse.

– Vi ser alltid etter fremoverlente partnere som Drifti når vi gjør samarbeidsprosjekter. Drifti har teknologien og teamet til å utgjøre en forskjell, sier sjefsforsker Arnt-Børre Salberg hos NR, før han legger til:

– Arbeidet vi skal utføre sammen inkluderer ikke bare muligheten for å velge klima- og miljøvennlige materialer, men også en helhetlig oversikt over klimautslipp relatert til materialvalg før og under prosjektgjennomføringen. Det blir en helt avgjørende teknologi.

Strømme-Svendsen skal lede prosjektet og sier at hovedmålet er å lansere flere verdiskapende AI-moduler i Drifti-plattformen. Hensikten er å hjelpe håndverkere med å minimere administrativt arbeid samt bidra til det grønne skiftet gjennom å redusere klima og miljøavtrykk i prosjekter. Han uttaler videre:

– Det er gjennomført i underkant av 200 000 oppdrag i Drifti frem til nå, og vi vet at de aller fleste prosjekter som gjennomføres har et potensial til å være mer miljøvennlige.

Løsningen vil også gi stort potensial for tidsbesparelser hevder Strømme-Svendsen:

– Kalkulering av prosjekter tar ofte flere timer. Gjennom å effektivisere kalkulasjonsprosessen samtidig som vi øker datakvaliteten med maskinlæring, vil håndverkerne kunne spare mange timer i administrasjon per prosjekt.

Scaleup med globale ambisjoner

Drifti har de siste årene opplevd stor respons i det norske markedet. Lykkes selskapet med det planlagte prosjektet, er det betimelig å anta at prosjektet vil hjelpe næringslivet med å møte betydelige reduksjonsmål for avfall med høyt klimaavtrykk innen 2030. Byggebransjen er en av bransjene som er mest utsatt.

– Vi har globale ambisjoner om å være en ledende aktør innenfor digitalisering av bygg- og anleggsbransjen og ønsker å være en av de første som tar i bruk denne typen teknologi, sier Knut Magnus Aasli, daglig leder i Drifti.

Det forventede utfallet av innovasjonsprosjektet strekker seg utover Drifti sin posisjon som en ledende aktør i tech-scaleup-miljøet, sier Aasli:

– Prosjektet forventes å bidra til bærekraftig praksis innenfor håndverksnæringen. Prosjektet vil ikke bare hjelpe næringslivet med å møte betydelige reduksjonsmål for avfall med høyt klimaavtrykk innen 2030, men vil også øke innsikten i når, hva, hvor, og hvorfor materiell kjøpes, samt forståelsen bak salget av klima- og miljøvennlig materiell.

For Drifti innebærer tildelingen muligheten til å videreutvikle neste generasjons digitale plattform for håndverkere. Med milliontildelingen skal de også ut på kapitaljakt og hente investorer til neste kapittel.

– Vi har i disse dager konstruktive dialoger med flere aktører som kan være partnere for neste kapittel av Drifti. Prosjektet er ambisiøst og globalt og krever finansiering, avslutter Aasli.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring