Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Emner
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
22.feb.2021

Skal forvalte bygg som definerer livene til menneskene i Oslo

Eli Grimsby (57) er administrerende direktør for det som blir en av Norges største eiendomsforvaltere og byggherrer. Hun tar ikke lett på å ha ansvar for bygg som definerer livene til alle hovedstadens innbyggere. Oslobygg KF skal tross alt forvalte 1381 bygg og 2,5 millioner kvadratmeter med eiendom. 35 milliarder kroner vil investeres frem mot 2025.

Det nye kommunale foretaket innen bygg- og eiendomsforvaltning blir operativt fra høsten 2021, og er en fusjon av Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF (KID), Undervisningsbygg Oslo KF og Omsorgsbygg Oslo KF, men også utbyggerdelen av Boligbygg Oslo KF. Totalt vil nytt KF ha bortimot 600 ansatte.

Klimaendringer vil påvirke byggeprosjekter

Grimsby tror Oslobyggs største styrke vil være å se hele Oslos behov for formålsbygg samlet. Som resultat vil områdeutviklingen bli bedre. Til nå har de ulike foretakene ofte realisert bygg for bygg, men arealene i hovedstaden er under sterkt press.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Vi må derfor se på mulighetene til å bruke byggene større deler av døgnet, og tenke mindre fragmentert bruk av de samlede arealene. Klimaendringene vil påvirke bygningsmassen og våre prosjekter i fremtiden. Ved realisering av bygg er det veldig viktig at tak og fasader brukes til energigivende formål, men også til fordrøyning av vannmasser. Vi må tenke enda mer fremtidsrettet med hensyn til effektiv overvannshåndtering som kan tåle de økte mengdene med regn, og spesielt kraftig styrtregn. I denne sammenheng er samlet kompetanse og arbeid på tvers av faggrupper i Oslobygg KF veldig positivt, sier Eli Grimsby, som formelt tiltrådte i stillingen 1. august 2020. De siste 5 årene har hun vært administrerende direktør for Kultur- og Idrettsbygg (KID).

Siden 2008 har Eli Grimsby vært toppleder for flere kommunale virksomheter i Oslo. Først som administrerende direktør for Vann- og avløpsetaten (hun har sin ingeniørspesialisering på vann- og avløp), administrerende direktør for Bymiljøetaten i deres fusjonsprosess, og en kortere periode også fungerende direktør for Boligbygg. Eli Grimsby ledet også arbeidet med Oslos OL-søknad Oslo2022 (022), med særlig vekt på planer for byutvikling av østlige bydeler som del av olympiske vinterleker. Å ha ansvar for en kommunal bygningsmasse som preger livene til så mange mennesker, finansiert av skattepenger, tar hun ikke lett på.

– En viktig motivasjon for å søke jobben som direktør for Oslobygg, er ønsket om å bidra til å skape et Oslo som blir enda bedre for folk å leve i. Vi bygger barnehager, skoler, omsorgsboliger, brannstasjoner, idrettsbygg og kulturbygg – og mange flere viktige bygg for innbyggerne. Alle våre bygg er med på å definere livene til innbyggerne i Oslo. Det er utrolig motiverende, men samtidig et stort ansvar: Ikke minst har vi et stort økonomisk ansvar. Derfor er det også veldig viktig for meg at vi forvalter bygningsmassen mest mulig effektivt. Vi er tross alt finansiert av skattebetalernes penger. Riktig pengebruk er noe jeg setter høyt, sier hun.

Pådriver for bærekraft, mangfold og innovasjon

Hun tror foretaket vil være en pådriver for enda bedre bærekraft og innovasjon i bransjen.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Oslo kommune har vektlagt miljø i flere år. Men ved å samle foretakene vil vi styrke vår innkjøpskraft og markedsposisjon, og kan være en mer forutsigbar aktør for resten av BAE-bransjen. Vi kan enklere standardisere teknologier og prosjekter og jobbe mer helhetlig, sier Eli Grimsby.

Oslo kommune hadde allerede før etableringen av Oslobygg KF en rekke forbildeprosjekter innen bygg, som hun trekker frem: Blant annet Økern sykehjem, Brynseng skole, Kilde barnehage, det nye Munchmuseet og Deichman hovedbibliotek, som alle er med i FutureBuilt-programmet.

– I tillegg er Jordal Amfi og Sonja Henie ishall gode miljøbygg, sier hun.

Oslobygg KF deles opp i divisjoner for porteføljeutvikling, utbygging, eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold store utbyggingsprosjekter. Men også to virksomhetsovergripende divisjoner: HR- og organisasjon og økonomi- og virksomhetsstyring.

– Nå er jeg i gang med å rekruttere min toppledergruppe på sju divisjonsdirektørstillinger. Søknadsfristen gikk ut i november, og ny ledergruppe annonseres i løpet av januar 2021, så det blir veldig spennende, sier hun.

Hva med flere kvinner og mangfold?

Kvinnelige ledere i kommunale- og offentlige virksomheter i BAE-næringen får ofte dette spørsmålet (men det betyr ikke at det er mindre aktuelt): Er bransjen for lite mangfoldig og med for få kvinner?

– Åpenbart JA. Det er sjokkerende få kvinner i bransjen vår. Bygg- og anleggsbransjen må jobbe for å rekruttere mer mangfoldig og synliggjøre alle mulighetene som er i bransjen for mange typer faggrupper. Byggebransjen har utrolig mange fasetter, med store valgmuligheter, sier hun

Eli Grimsby minner om at kun 8 til 9 prosent av de som arbeider i BAE-næringen er kvinner.

– Da er også ledere, rådgivere og entreprenører regnet med, og kun 2 prosent av fagarbeidere er kvinner. Næringen har endret seg til det bedre, men det er fortsatt en lang, lang vei å gå for å få til mer mangfold, sier hun.

Nye Tøyenbadet: Mangfold i praksis på byggeplassen

For å være med på å skape en mer inkluderende BAE-næring, har Oslo kommune brukt byggeprosjektet Nye Tøyenbadet for å konkret inspirere til og skape mer mangfold og inkludering. Alt startet med en workshop i januar 2020, der Byggenæringens landsforening (BNL), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Utdanningsetaten (UDE), Kuben videregående skole og Kultur- og Idrettsbygg deltok.

– Målet med det vi gjør på utbyggingen av Nye Tøyenbadet er å tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø på byggeplassen. Her skal det være rom for alle. Vi håper å bidra til mer varig rekruttering av kvinnelige lærlinger og fagarbeidere, i samarbeid med våre leverandører. Samtidig som Oslobygg KF kan være med på å øke attraktiviteten til byggenæringen som arbeidsplass for unge mennesker: Også for jenter, sier Eli Grimsby.

Underveis i byggingen av det nye Tøyenbadet, vil kontraktkrav blant annet være 20 prosent kvinneandel på arbeidende lærlingetimer, kjøreregler for arbeidsmiljøet på byggeplass, basert på BNLs og Fellesforbundets plakat.

– Men også kursing i mangfold av alle som skal inn på byggeplass (e- læring), utvidet kurs for nøkkelpersonell i forebyggende arbeid mot trakassering, separate garderober og arbeids- og verneutstyr tilpasset kjønn, sier hun.

Vokste opp i Flekkefjord på Sørlandet

Da Eli Grimsby var ung kvinne, tidlig på 80-tallet, forlot hun den lille sørlandsbyen og hjemstedet Flekkefjord, med NTH i Trondheim som destinasjon. Der startet hun sivilingeniørstudiene og spesialiserte seg på vann- og avløp. Bygg- og anleggsbransjen kom hun inn i underveis i yrkeskarrieren.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Jeg tror yrkesvalget hadde mye å gjøre med at jeg likte godt både å tegne og å regne. Dessuten har jeg alltid likt å skape ting og jeg får lett øye på strukturer. Matematikken handler jo mye om dette siste. Yrkesvalget har jeg aldri angret på, forteller hun.

Faren til Eli var politibetjent. Moren var lærer, og ble senere bibliotekar.

– Mine to eldre søstre ble også lærere, og ingen andre i familien var ingeniører, sier hun.

Under studiene møtte Eli sin ektemann Lars, og de flyttet til Oslo i 1988. Her har de bodd siden. Sammen har de to voksne døtre på 26 og 30 år. Oslobyggs administrerende direktør beskriver seg selv som en familiekjær person, som liker å samle mange mennesker rundt et bord. I alle fall når det ikke er en pandemi på gang som krever avstand.

– Jo, flere gryter i sving, jo bedre. Typisk franske gryteretter er nok det jeg liker best å lage, sier hun.

Eli Grimsby elsker å lage mat, men hun er ganske tydelig på at det ikke betyr at hun elsker å bake. Eller for å sitere henne mer korrekt og direkte:

– Jeg er en veldig dårlig baker, innskyter hun og ler.

Hun trives best med sine nære og kjære rundt seg, både venner og familie. Dessuten er hun veldig glad i dyr, og derfor har familien alltid hatt hund.

– Vi har en portugisisk vannhund som heter Albus. Han er oppkalt etter Albus Humlesnurr fra Harry Potter-bøkene, en bokserie som har fulgt meg og jentene mine i årene da de var mindre, sier hun.

Tror på tillitsbasert ledelse og å lytte til ansatte

Å alltid være den hun er, betyr mye for Eli Grimsby. Hun sier hun er en «ordentlig» person.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Og med ordentlig så mener jeg pålitelig, for jeg forsøker å si det jeg gjør, men også gjøre det jeg sier, sier hun.

Som leder tror hun på tillitsbasert ledelse.

– I de aller fleste tilfeller er min erfaring at mennesker ønsker å levere sitt beste, og de ansatte trives også best med frihet til å løse oppgavene med egen kompetanse og sammen med gode kollegaer. Å ha god kontroll er imidlertid ikke uforenlig med å ha tillit og gode rammer, sier hun.

Hun sier det er helt essensielt for en leder å involvere de ansatte. Ledere må være oppriktig interesserte i å lytte til medarbeideres ideer og tanker.

– På den måten skapes nye ideer, og man strekker seg litt ekstra. Nå som jeg skal lede Oslobygg KF ønsker jeg en ledergruppe som er ambisiøse og trives med å engasjere og utvikle medarbeiderne sine. Med så høykompetente ansatte som vi har, så skal vi ikke først og fremst fortelle dem hva de skal gjøre: Alt må ikke styres ned til hver minste detalj av lederne, sier Grimsby.

For det å være seg selv i en bransje er en suksessfaktor, mener hun.

– Du bør være tro til den personen du er, sier hun.

Bøker er hennes kur: Men alt startet med Fantomet

Når Eli skal slappe helt av, er bøker hennes kur: 57-åringen leser mye og ofte, både skjønnlitteratur og faglitteratur. Kan vi få kanskje få noen bokanbefalinger?

– Harry Potter-serien av J K Rowling leser jeg om igjen og om igjen. Ellers kan Torbjørn Færøyviks bøker om Asia anbefales, det samme gjelder «Lykke i Piemonte» av Klaus Hagerup. J. K. Rowling, har tillegg gitt ut en krimserie for voksne som jeg nå leser og liker godt; «Troubled Blood». Jeg liker godt å lese bøker om andre land, og reisebøker om mat, sier hun.

Da Eli Grimsby var barn, før hun virkelig fikk øynene opp for bøker, var hun en ihuga konsument av tegneserier. Men den unge Eli ville ikke lese hva som helst: Den utvalgte tegneserien ble Fantomet. I flere år var hun derfor også med i Fantomet-klubben.

– Tegneserien ble nok en favoritt for meg fordi Fantomet hjalp de svake og arbeidet mot urettferdighet, det konseptet appellerte til meg. Som en hundeglad jente, så var det nok ekstra interessant at Fantomet i tillegg hadde en ulv som tamhund, forteller hun.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring