Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Lars Holm
Publisert: 03.aug.2022 

Sirkulærøkonomi: Desentrale ventilasjonsanlegg gir bærekraftgevinst

Desentrale ventilasjonsanlegg er mer energieffektive enn sentrale anlegg. Dessuten er de enklere å ombruke, som gjør dem optimale i et sirkulærøkonomisk perspektiv.

I dag står byggenæringen for rundt 40 prosent av de globale CO2-utslippene. Sirkulær økonomi fokuserer på å holde ressursene i bruk så lenge som mulig, oppnå maksimal verdi under bruk, og deretter regenerere ressursene gjennom resirkulering. Et sunt inneklima er en viktig faktor for byggets langsiktige helse og den sosiale delen av sirkulære bygg – altså menneskene som bruker bygningene. Et annet viktig aspekt ved desentral ventilasjon er dens evne til å bli integrert i allerede eksisterende bygninger, noe som er avgjørende for sirkulære bygg.

– Særlig ved rehabiliteringsprosjekt kommer desentrale ventilasjonsanlegg til sin rett, fordi langt mindre tilpasninger kreves for å få fullverdig ventilasjon installert, sier Eivind Ernstsen, salgssjef i Airmaster Norge AS.

– Desentrale anlegg kan plukkes ned og settes opp annen plass uten særlige tilpasninger. Store sentrale anlegg medfører derimot en mye større jobb for å kunne ombrukes.

Mindre kanalføring gir energigevinst

For å installere et desentralisert anlegg trenger en kun strøm og to hull i veggen for inn- og utluft, og har dermed meget lavt energibehov for å ventilere rommene.

– Energimessig er det store fordeler med å benytte desentral ventilasjon, forteller Ernstsen.

– På desentrale anlegg tas innluft gjennom umiddelbar yttervegg, kjøres inn i aggregatet og så ut i rommet. Avtrekksluft returnerer deretter inn i aggregatet, varmegjenvinnes og kjøres ut til friluft. Varmen som gjenvinnes tilføres innlufta, dermed spares energi til oppvarming av friskluften til rommet. Dette resulterer i mindre kanalføring og forhindrer dermed energitap under transport og mindre energibruk totalt sett. Beregninger viser at CO2 avtrykket, LCA, ved å benytte desentrale ventilasjonsanlegg fra Airmaster på en skole, kan reduseres med hele 52 % sammenlignet med en sentral løsning.

Allsidige bruksområder

Lokale anlegg bidrar dermed til økt bærekraft for bygg. Luften trenger ikke transporteres over lange distanser, og en får mer lokal styring over de forskjellige områdene i et bygg.

– Med lokale aggregat og lokal styring i rommet så får en riktig luftkvalitet og temperatur med en gang, sier Ernstsen.

– Ved sentrale anlegg skal luft passere lange kanalsystem, dette tar tid. Dermed vil det også være vanskeligere å styre lokale temperaturer. Riktig mengde og kvalitet lokalt er også mer i overensstemmelse med bærekraftmål. Vi er inne på næringsbygg og leverer aggregater til alt fra enkeltkontor og opp til møterom og klasserom. Produktene våre har kapasitet opptil 1000 kubikkmeter per time uten at det blir støy og trekk i rommet. Dette dekker de fleste rom opp til klasserom, ved større behov benyttes det to aggregater i rommet uten at dette overskrider lydnivå som kreves i forskriften.

Allsidige styringsmuligheter

Desentraliserte ventilasjonsanlegg medfører altså flere små aggregater som operer hver sine deler av et bygg, men dette betyr ikke at en mister styringen.

– Hvert aggregat har fullverdig styring og regulering som kan knyttes opp mot og styres i et felles Sentral Driftskontroll (SD) - anlegg, påpeker Ernstsen.

– Slike toppsystem kan overvåke sonestyring av ventilasjon i forskjellige områder, en kan programmere luftkvalitet og oppvarming etter bruk av rommet. Den lokale styringen gjør likevel at bruker av for eksempel et kontor har full styring over luft utskifting og varme lokalt. Dette skjer dessuten mye hurtigere enn om et sentralt anlegg skal frakte luft gjennom lange kanalsystemer.

Forenklet og økonomisk vedlikehold

Uansett om en velger sentralisert eller desentralisert anlegg er vedlikeholdsintervallene cirka de samme. Når filtrene blir tette, må de byttes ut.

– Avhengig av miljøet anlegget står i trenger det vedlikehold en eller to ganger i året. Forskjellen er at med et sentralt anlegg må en stoppe det for hele bygget i vedlikeholdsperioden. Sentralanlegg krever i tillegg sjekk av automatiske spjeld og brannspjeld utover i anlegget. I desentraliserte anlegg er alt samlet i et rom, og dermed vil servicetiden være kortere og med mindre forstyrrelser for alle brukerne av bygget, avslutter Ernstsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring