Konserndirektør Kristin O. Augestad i Multiconsult. Foto: Cato Mørk/Multiconsult
Publisert: 12.09.2022 

Scorer høyt på bærekraftrapportering

Hvert år rangerer Position Green bærekraftrapporteringen til de største børsnoterte selskapene i Norge. For Multiconsult som eneste rådgivende ingeniørselskap på Oslo Børs har rangeringen bidratt til et ekstra fokus på å synliggjøre eget bærekraftarbeid. Konsernet rangeres i år blant de beste på dette området.

I ESG100-rapporten undersøker Position Green bærekraftrapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene i Danmark, Norge og Sverige. Det er femte året på rad at ESG100-rapporten utgis.

– Jeg er glad for at vi i 2021 i langt større grad har lykkes med å synliggjøre det gode bærekraftarbeidet vi gjør i oppdragene våre og i vår egen virksomhet. Det lyktes vi ikke med i 2020, og vi satte oss derfor som mål om å løfte egen rapportering. Målet vi satte oss var å være et av selskapene med toppkarakter innen to år. At vi allerede i løpet av ett år har oppnådd målet, er utrolig gøy og en solid annerkjennelse av alt det arbeidet som er lagt ned i rapporteringen, sier ansvarlig for bærekraft i Multiconsult-konsernet, konserndirektør Kristin Olsson Augestad.

Basert på en vesentlighetsanalyse iverksatte Multiconsult flere tiltak for å synliggjøre bærekraftarbeidet i egen virksomhet gjennom blant annet å rapportere i henholdt til den internasjonale Global Reporting Index (GRI-standard). Standarden gir en bredere rapportering på klima og miljø, sosiale forhold og governance/virksomhetsstyring. For prosjekter har Multiconsult rapportert i henhold til EUs Taxonomi. Det ble også besluttet at lederavlønning blant annet skulle knyttes opp mot bærekraftindikatorer.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle hvordan vi jobber med bærekraft i konsernet, både i våre oppdrag og vår egen drift. Nå jobber vi blant annet med å få på plass en ny bærekraftpolicy og å etablere en mangfoldpolicy. Rapporteringen for 2022 vil utvides med nye tema, og skal revideres av selskapets revisor, sier Kristin Olsson Augestad.

Multiconsult topper ESG100-listen i Bygg, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) sammen med Veidekke og Entra.

Om ESG100-rapporten:

Position Green undersøker bærekraftrapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene i Danmark, Norge og Sverige og ser på i hvilken grad de leverer verdifull informasjon for relevante og interesserte beslutningstakere av både finansiell og ikke-finansielle art. Det er femte året på rad at ESG100-rapporten utgis. For mer informasjon, se ESG100 Nordic – Position Green Group

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring