Foto: Ingar Sørensen
Emner
Publisert
24.nov.2021

Salget av trebaserte byggevarer falt med 20,5 % i oktober

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert falt med 20,5 % i oktober sammenliknet med september i år, viser statistikk målt i volum fra Treindustrien.

Sammenlignet med oktober i fjor, er det akkumulerte salget i volum 29,1 % lavere. Oktober i fjor hadde historisk høyt salg, og salget er til tross for et fall nå på et fortsatt høyt nivå.

Eksporten av trelast faller med 17,8 % i oktober sammenlignet med samme periode i fjor. Eksporten av sagtømmer øker imidlertid med hele 37,5 % sammenlignet med samme periode i 2020.

– Salget faller i oktober, og vi ser en utflating i markedet som en forventet sesongsvingning, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

  • Den økende eksporten av sagtømmer viser fortsatt sterk etterspørsel internasjonalt etter trebaserte produkter. Eksportrestriksjoner i Russland gjør blant annet at Kina dreier mot Europa. I tillegg er det store tap av volum fra Canada. Dette påvirker det globale markedet.
  • Treindustrien er avhengig av å bygge lager nå for å dekke opp for ordrer fremover og for å være rustet til å møte neste høysesong.
  • Lagernivåene ligger nærmere 40 % lavere enn det som var et normalt nivå på denne tiden av året, før pandemien.
  • Mange bedrifter er i gang med investeringer for å øke produksjonskapasiteten, både i Norge, Sverige og i resten av Europa. Lange leveringstider på maskiner, teknologi og utstyr utfordrer både kostnader og produksjonskapasitet fremover. 
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring