Nina Solli. Foto: Nicolas Tourrenc
Publisert: 18.06.2024 

Revidert budsjett: Boligpakke er godt nytt

Regjeringen og SV er enige om revidert statsbudsjett. NHO Byggenæringen er glade for flertall om en egen boligpakke. – Vi trenger å bygge flere nye boliger, uttaler Nina Solli i NHO Byggenæringen.

Boligpakken regjeringspartiene og SV lanserte i dag består av 3 milliarder kroner i økte utlånsrammer for Husbanken, bygging av flere studentboliger og 300 millioner til energieffektivisering.

NHO Byggenæringen og Fellesforbundet har sammen slått alarm om situasjonen i byggenæringen og konsekvensene dette kan få for samfunnet.

– Budsjettenigheten er bra for byggenæringen. Det at regjeringen og SV kommer med en egen boligpakke viser at man har lyttet til bedrifter og ansatte som har slått alarm. Det bygges fortsatt alt for få nye boliger, og det går ut over alle som trenger et sted å bo. Vi er fortsatt bekymret for at vi får en prisgalopp den dagen markedet tar seg opp, sier Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen.

Tall fra Boligprodusentene viser at vi styrer mot et underskudd på 40 000 boliger de kommende årene. Alle tiltak som kan bøte på dette er velkomment. Ordningene i Husbanken har vist seg å være treffsikre for å øke boligforsyningen.

– Vi håper dette peker retning for statsbudsjettet for 2025. Den krevende boligsituasjonen er ikke løst med forhandlingene i revidert budsjett. Å øke Husbankens utlånsrammer er et godt virkemiddel, som bør forsterkes. Første anledning regjeringen har for å bidra ytterligere, er å endre utlånsforskriften rett over sommeren, fortsetter Solli.

I Boligpakken ligger også økt satsing på energieffektivisering, hvorav 50 millioner til kommunale bygg og 250 millioner til Enova.

– For å lykkes med klimaomstillingen, er vi avhengig av mer kraft. Energieffektivisering av bygg er det raskeste og minst konfliktfylte vi kan gjøre for å frigjøre mer kraft og redusere behovet for nettutbygging. Nå har kommunene fått en tydelig beskjed om å gå foran i arbeidet med å kutte energibruk i egne bygg. Vi forventer ambisiøse bestillinger fra kommunene fremover, avslutter Solli.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring