Administrerende direktør Henning Lauridsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog/ Eiendom Norge
Publisert: 21.09.2023 

Renten må holdes i ro

– Når Norges Bank det siste året har tredoblet styringsrenten mener vi renten nå bør holdes i ro. Vi må nå avvente virkningene av tidligere rentehevinger, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

I dag satte Norges Bank opp renten igjen til 4,25 prosent. Så høy styringsrente har vi ikke hatt siden høsten 2008.

– Styringsrenten virker med en betydelig tidsforsinkelse i økonomien, og det er også omdiskutert hvor stort gjennomslag renten faktisk har på inflasjonen. Energiprisene som har dratt opp KPI det siste halvannet året er nå gått mye ned.

– Derfor mener vi Norges Bank nå må avvente situasjonen, sier han.

Boligbyggingen drar ned norsk økonomi

Ifølge SSB har boligbyggingen den siste tiden dratt ned norsk økonomi, målt som BNP, og med det svært svake nyboligmarkedet det siste året vil dette forsterke seg ytterligere fremover.

– Utviklingen i boliginvesteringene kan fremover trekke norsk BNP mer ned enn hva Norges Bank har lagt til grunn, sier Lauridsen.

– En svært svak utvikling i BNP vil stå i direkte motstrid til sentralbankens andre mål, nemlig hensyn til en stabil produksjon og sysselsetting, sier Lauridsen.

Finansiell ustabilitet lenger frem

– Det er behov for boligene som nå ikke blir bygget på grunn av stor usikkerhet i økonomien, sier Lauridsen.

– Under finanskrisen 2008, falt boligbyggingen mye på kort tid, og det tok flere år før byggingen tok seg opp igjen, tross store behov, forteller han.

– Nå ligger nyboligsalget korrigert for befolkningsvekst godt under bunnen under finanskrisen. Dette vil skape betydelige problemer når renten settes ned igjen mot slutten av 2024.

– Vi kan risikerer tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, fordi ubalansene på tilbudssiden nå er så store og da særlig i Oslo.

– Derfor mener vi Norges Bank nå må holde renten i ro. Med ytterligere renteøkninger risikerer Norges Bank å skape finansielle ubalanser i norsk økonomi lenger frem i tid, avslutter Lauridsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring