Utsiktene på kort sikt er usikre, men Bendik og Roy Rakvåg i familiebedriften Rakvåg Glass AS møter motgangen med investeringer. – Vi møter utfordringene med optimisme, sier far og sønn Rakvåg. Foto: Glass og Fasadeforeningen
Publisert: 27.05.2024 

Rakvåg Glass investerer for fremtiden

Til tross for redusert aktivitet i norsk byggebransje investerer Rakvåg Glass AS i Molde. – Med et nytt automatisert glassbearbeidingssenter, møter vi både øket konkurranse og rigger bedriften for fremtiden, sier daglig leder Roy Rakvåg.

Rakvåg Glass AS produserer alle typer isolerglass, herdet og laminert glass, samt brannglass og annet spesialglass. Fabrikken på Hjelset utenfor Molde, har en stor maskinpark som består av avanserte CNC-maskiner, herdeovn og laminatlinje, isolerglasslinje, ulike skjærebord og polerings- og slipemaskiner. I tillegg til stadig å oppdragere maskinparken har familiebedriften satset stort på robotstyrt mating til og fra produksjonslinjene.

Siste tilskudd til maskinparken er et Systron proHD glassbearbeidingssenter med integrert vannskjæringsteknologi. Senteret utførere kantbearbeiding, fresing, nedsenkning, sliping og polering. Med den patenterte vannskjæringsteknologien kan man bore hull og lage alle mulige utskjæringer i glass, helt opp til formater i 2.5 ganger 3.5 meter.

Effektivisering

– Denne investeringer gir en betydelig effektiviseringsgevinst. Vi vil mer enn halvere produksjonstiden per glass, selvfølgelig avhengig av antall glass per kjøring. Hele 7 stativ med ulike glass kan klargjøres for en produksjon. Stativene med glass trilles frem manuelt og tomme stativ settes klare på mottakersiden. Derifra tar robotene over og all inn- og utmaning skjer automatisk. Dermed kan vi i praksis kjøre høye volum med ubemannet maskin, sier produksjonskoordinator Bendik Rakvåg.

Råkvåg Glass har gått fra 30 til 22 ansatte de siste to årene, selv om omsetningen har ligget stabilt rund 40 millioner kroner.

– Alle kostnader øker, men vi vinner ikke anbud ved å øke prisene tilsvarende. Skal vi kunne konkurrere i et stadig tøffere marked, er denne typen investeringer nødvendige.

– Vi skal levere til hva markedet forventer. Derfor er vi parallelt med effektiviseringsprosessen i gang med å implementere systemer for å produsere EPD’ er for alle våre produkter, forklarer Råkvåg.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring