Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Lars Holm
Publisert
12.jan.2022

Prosjektet Avfallsfrie Byggeplasser: Hårete mål for lavutslipps byggeplasser

Gjennom digitalisert produksjonskjede og prefabrikkerte elementer skal norske byggeplasser gjøres avfallsfrie. Prosjektet skal i tillegg utvikle metoder for ombruk av materialer hos produsent. Løsningene skal implementeres i hele verdikjeden.

Prosjektet Avfallsfrie Byggeplasser var et av elleve prosjekter som tidligere i år ble tildelt midler gjennom Grønn Plattform, som er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Prosjektet fikk tildelt 66,5 millioner kroner for å jobbe med hele verdikjeden for å utvikle avfallsfrie byggeplasser, sier John R. Moen, Prosjektleder i Avfallsfrie Byggeplasser.

– Gjennom tidligere ulike roller i bransjen har jeg erfart at de tiltakene som bransjen har gjennomført for avfallsreduksjon ikke har gitt resultat. 60-70% av alt avfall brennes. Det som gjenvinnes blir en kostbar ressurs som i stor grad kun bidrar med et negativt miljøbidrag, dersom en regner inn reisen gjennom hele næringskjeden i bransjen før det ender opp som avfall.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

Læringen her er at vi må søke tiltak som gir effekt - ikke bare tiltak, presiserer Moen.

– Det som er helt nytt er at vi slutter vi å produsere avfall og dermed er det heller ikke noe avfall å håndtere, gjenvinne eller å sirkulere inn i verdikjeden. Gjennom å endre på produksjonsmetodene og byggemåtene sørger vi for at alt materiale kommer inn på byggeplass fiks ferdig til å monteres, og dermed får vi null avfall på byggeplass og null avfall hos produsenten. Dette er et nytt tankesett som er helt nytt for den norske byggenæringen, her er vi både først i Norge og i verden med produksjon basert på disse prinsippene.

Digitalisert og automatisk produksjon

Måten dette skal gjøres på er først og fremst å utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av eksakte digitale modeller av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring.

– Vi etablerer en produksjon som er helt presis, altså der produsentene utvikler en helt nøyaktig produksjon som ikke medfører avfall, forteller Moen.

– Enkelt forklart så er situasjonen i dag at vi kapper på byggeplass, noe som skaper avfall. Målet er at produsentene prekapper alt på fabrikk, i ferdige lengder i henhold til digital modell. Vi har gjennomført pilotprosjekter der et av disse var å produsere stendere helt uten avfall. Disse var skreddersydd til sitt formål og unikt merket, ferdig for montasje. En kunne med det ‘kaste ut saga’ som en normalt nytter for tilpasning av materialene på byggeplass. Vi skal nå ta dette videre fra manuelt arbeid i pilotene til digital styring og mer automatisert produksjon. Hvis en for eksempel skal produsere et rør på 26 meter, så skal det være 26 meter, ikke 25,9 eller 26,1. Med tilpassing av produkter på byggeplass får en avvik og med det tilhørende større avfallsmengder. Dette forventer vi å ta helt bort gjennom industriell produksjon, sier Moen.

Sterke aktører med på laget

Avfallsfrie Byggeplasser har alliert seg med sterke aktører i alle ledd i den norske byggenæringen.

Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring

– Vi er totalt 25 bedrifter som samarbeider om dette prosjektet, dermed har vi med alle de store produsentene og ellers representanter for hele den norske byggenæringen på laget i dette, påpeker Moen.

– Prosjektet er et konsortium drevet frem av BAdigital, som har hentet inn nøkkelpersonell fra alle deler av næringen. Vi registrerer også at det er en sterk internasjonal interesse for det vi holder på med.

Landets største bærekraftsprosjekt

Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020, og bidrar til noen imponerende prosjekter som bygger på Norges svært gode forutsetninger for å bidra til det grønne skiftet både her hjemme og internasjonalt.

– Med erfaringene fra gjennomførte pilotprosjekter ser vi at effekten av Avfallsfrie byggeplasser er så stor at dette vil bli landets største bærekraftprosjekt. Sammenligner vi dette med regjeringens storsatsning 'Langskip' i Nordsjøen så skal de der ute tilbakeføre 1,5 millioner tonn CO2 årlig ned i grunnen. Avfallsfrie byggeplasser vil redusere utslippene med 1400 millioner tonn bare fra nybygg. Tar vi med hele byggenæringen snakker vi om 4000 millioner tonn CO2-utslipp. I tillegg til de miljømessige fordelene har vi også et økonomisk aspekt. I Langskip - prosjektet vil kostnadene eksempelvis være 25 milliarder kroner over 25 år, mens Avfallsfrie Byggeplasser med relativt små investeringer vil gi store kostnadsbesparelser for byggenæringen. Altså gir dette prosjektet i både pose og sekk.

Fremtidsrettet posisjon for byggenæringen

Avfallsfrie Byggeplasser startes opp fra nyttår 2022 og skal foregå i tre år.

– Prosjektet vil transformere byggenæringen til en fullt ut digitalisert industriell næring med skarpt mål om helt avfallsfri produksjon. Dette vil føre til at byggenæringen vil gå fra dagens posisjon som en avfallsversting til en foregangsnæring for bærekraftsløsninger, og være med å oppnå viktige bærekraftsmål både i Norge og internasjonalt, avslutter John R. Moen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring