Tekst
Jørn Wad
Publisert
13.mar.2019

Prognosene for neste år er synkende

– Vi har laget prognoser for byggenæringen som viser en fallende tendens i 2018 og nullvekst i 2019, etter sterk vekst de to siste årene. Totalt sett blir 2018 likevel et greit år, fordi anlegg øker ganske formidabelt, spesielt når det gjelder vei og jernbane, med en vekst på hele 15%. I 2019 og 2020 fortsetter anlegg å øke, samtidig som det får drahjelp fra flere nye store sykehus, hvilket sikrer volumvekst på rundt 4% i det totale bygg- og anleggsmarkedet – på tross av et fallende nyboligmarked.

Sjeføkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret forteller om ganske store forskjeller i markedene kommende år, og for byggenæringen ser det ikke alt for optimistisk ut:

– Vi ser en nedgang på rundt 7% i nybygg i år, og ned rundt 2% neste år. Dette er målt i faste priser, så det er snakk om en volumutvikling. Dette kommer imidlertid etter flere år med god vekst, så man må rimelig nok se dette i en sammenheng, understreker hun. Hvor store ringvirkninger dette vil få for norsk næringsliv er hun ikke sikker på: Siden anleggsbransjen samtidig får en skikkelig boost, og en del av de som vil få mindre å gjøre innen nybygg er arbeidsinnvandrere som trolig vil reise hjem, er det ikke sikkert at man merker særlig store utslag på sysselsettingen.

Flat utvikling

– For det første gjelder altså nedgangen vi snakker om hovedsakelig innenfor nye boliger. Her ventes en produksjonsnedgang på rundt 10% i år og ytterligere 8% i 2019 før det stabiliserer seg i 2020. Det betyr imidlertid ikke at hele byggenæringen vil oppleve trangere kår. Vi venter nemlig en produksjonsvekst for nye yrkesbygg på rundt 9% neste år, og en moderat vekst i ROT-markedene. Ser man dette i sammenheng, venter vi at bygg og anlegg totalt vil oppleve en vekst på 3,7% i 2019.

– Det betyr altså at det kan komme ganske forskjellige utslag for bedriftene, avhengig av hvilke spesialiteter de har?

– Ja, det kan nok forekomme. Dersom man er veldig siktet inn på nettopp nybygg av leiligheter i Stor-Oslo-området, kan det hende man enten må nedbemanne eller dreie produksjonen sin noe. Ikke alle får dette til så lett, og for dem kan det nok oppstå utfordrende situasjoner. Når det er sagt, er det jo svært mange av entreprenørene og andre aktører i byggebransjen som er flinke til å omstille seg ved svingende utviklinger i markedet, så vi får håpe at det skjer også i kommende år, sier hun ettertenksomt.

– Samlet sett kommer altså byggenæringen til å ha en flat utvikling i 2019?

– Ja, og det er de nye sykehusbyggene som redder den situasjonen. Det skal jo bygges store sykehus både i Drammen, Nordmøre og Stavanger, så dermed venter vi at det ender med nullvekst neste år.

Anleggsbransjen

– Men i anleggsbransjen ser det altså ganske så annerledes ut?

– Ja, der får man nok langt «gladere dager». Som sagt skjer det jo en formidabel satsing på vei og jernbane om dagen, og produksjonsveksten hvert år i perioden 2018-20 kommer til å ligge rundt 15%, slik det ser ut nå. Tar man ut drifts- og vedlikeholdsdelen, er veksten enda sterkere for nye anleggsprosjekter. Det er virkelig en sterk vekst i et så stort marked, understreker hun.

– Hva skjer i boligmarkedet videre fremover tror du?

– Vi ser et fortsatt fall i nyproduksjonen frem til 2020, så der kan det nok bli litt mer «pes» med tanke på sysselsettingen. Selv om rehabilitering vanligvis tar seg opp i slike perioder, og mange som sagt viser evne til å omstille seg, er det ganske sannsynlig at vil få en svak nedgang i sysselsettingen. Dette kommer som sagt til å svi mest for dem som er mest innrettet mot nye boliger, og ikke kan vri seg over til ROT eller yrkesbygg.

– Hvilke grupper er det som vil merke nedgangen i sysselsetting mest?

– Det blir nok arbeidsinnvandrerne. Arbeidsinnvandringen har avtatt hvert år siden 2012, og den vil nok fortsette nedover de kommende årene, sier sjeføkonom Nejra Macic til slutt.

 

Denne saken har tidligere blitt publisert i magasinet Samferdsel & Infrastruktur november 2018.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring