Publisert
01.jun.2018

PowUnit skal sørge for ren strøm og varme til byggeplassene

Ved hjelp av brenselcelleteknologien går selskapet PowUnit inn i kampen for å redusere forurensingen fra bygg- og anleggsplassene. Selskapets produkt, MPU, er en mobil, utslippsfri energiløsning som kan gi kombinert strøm og varme ved bruk av hydrogen. Det to år gamle selskapet PowUnit hadde gått gjennom mulighetene for bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi i en […]

Ved hjelp av brenselcelleteknologien går selskapet PowUnit inn i kampen for å redusere forurensingen fra bygg- og anleggsplassene. Selskapets produkt, MPU, er en mobil, utslippsfri energiløsning som kan gi kombinert strøm og varme ved bruk av hydrogen.

Det to år gamle selskapet PowUnit hadde gått gjennom mulighetene for bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi i en rekke ulike bransjer før de landet på at bygg- og anleggsnæringen var rette sted å satse. Administrerende direktør Knut Linnerud begrunner valget blant annet med at bygg og anlegg er en bransje med stort fokus på mer miljøvennlige løsninger, med godt påtrykk fra politisk hold. Samtidig er det identifisert store utslipp av forurensing fra bygg- og anleggsplassene.

– En sammenlikning jeg synes er veldig interessant er at forurensingen i løpet av byggeperioden tilsvarer et byggs påfølgende levetid. Og da er det snakk om en levetid på ca 60 år, sier han.

I og med at det legges så stor vekt på å bygge energieffektive bygg, mener han det er åpenbart at man også må ta tak i forurensingen under byggeperioden.

– Både det offentlige og politiske miljø og privat næringsliv har merket seg at her må noe gjøres. Og det har vi også gjort, sier han.

«Utslippsfrie byggeplasser»

Selskapet har gjort en grundig vurdering av behovene på byggeplassene. Han trekker frem rapporten «Utslippsfrie byggeplasser» fra juni 2017, som DNV GL utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge, Enova og Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona. I rapporten er det veldig stor vektlegging på utslipp fra anleggsmaskiner. Samtidig går det frem at energibruken knyttet til oppvarming på større byggeplasser ligger enda høyere, og at det i stor grad blir benyttet varmeaggregat fyrt med diesel og propan til denne oppvarmingen, selv om det også brukes andre varmekilder.

På bakgrunn av dette har PowUnit sett på hvordan de med sin energiløsning kan gjøre noe både med utslippsutfordringene relatert til oppvarming og samtidig dekke behov for strøm. En av utfordringene med brenselcelleteknologien er nettopp at den produserer varme i tillegg til strøm.

– MPU’en er en energiløsning som utnytter overskuddsvarmen fra brenselcelletekologien til nytte for brukerne. Energien som leveres i form av varme og strøm balanseres effektivt. Når varmebehovet er større enn strømbehovet, oppnår vi optimal virkningsgrad. Hvordan energiregnskapet ser ut er avhengig av hvor effektivt vi klarer å utnytte drivstoffet, sier Linnerud, og understreker at dette er noe MPU’en klarer å utnytte til det optimale.

Varmen som produseres er vannbåren og kan brukes til blant annet teletining, frostsikring, betongherding og innvendig oppvarming av bygg og brakkerigger. Det kan blant annet kobles på gulvvarmesystemet i bygget. Strømmen kan brukes til belysning, drift av store og små maskiner, i brakkene og generelt på byggeplassen, samt til lading av batteridrevne anleggsmaskiner. I tillegg kan energisenteret potensielt representere en fyllestasjon av hydrogen for andre hydrogenbaserte applikasjoner.

PowUnit sin «smarte off-grid energisentral» (MPU) skal demonstreres i reell bruk på byggeplass i 2019.

– MPU’en lanseres på Zero-konferansen i november. Da vil energiløsningen bli presentert i en reell kontekst; sammen med relevante energikrevende maskiner, som benyttes på bygg- og anleggsplasser. Her skal vi presentere funksjonalitet og teknologi.

Oppfordrer bransjeaktører og entreprenører til samarbeid

PowUnit har en rekke samarbeidspartnere. De som er offisielle så langt er Kongsberg innovasjon som eier seks prosent av selskapet, Semcon Devotek som er med på utviklingssiden og Powercell i Sverige som er leverandør av Fuelcell-løsning.

– PowUnit oppfordrer bransjeaktører og entreprenører til samarbeid. Ta kontakt!, sier Linnerud.

«En sammenlikning jeg synes er veldig interessant er at forurensingen i løpet av byggeperioden tilsvarer et byggs påfølgende levetid.»

- Knut Linnerud

Selskapet har i dag kompetansesamarbeid med blant annet OREEC, Norsk Hydrogenforum og Zero.

– Vi har også dialog med flere leverandører som vil bidra, og en del uoffisielle partnere som er viktige i forhold til å lykkes.

Samarbeidet med Zero er viktig av flere grunner.

– Vi gleder oss til å presentere et grensesprengende produkt på Zerokonferansen. Zero er, ikke minst, en meget dyktig partner i forhold til å sparre teknologi og kundebehov. De har sterk kompetanse på hydrogensiden og selvsagt på miljøutslippssiden. Zero har også god oversikt markedet, og har dessuten en viktig kontaktflate mot det offentlige og næringslivet. Vi er stolte av å være partner med Zero som representerer en viktig samfunnsaktør for et bedre klima både lokalt og globalt.

følge Linnerud har tilbakemeldingene på prosjektet så langt vært positive fra bransjen.

– Interessen er stor og den vil kanskje gjenspeiles ytterligere gjennom at leverandører av energiløsninger ønsker samarbeid. Det er åpenbart en stor optimisme ikke bare i forhold til at energiløsningen vil være miljøvennlig og positiv for brukernes omdømme, men også at den vil være lønnsom over tid.

Når man sammenlikner kostnadene for energisenteret med dagens energiløsninger, så ser man at investeringskostnaden sannsynligvis vil ligge noe høyere enn dagens løsninger, mens service og drift ser ut til å bli vesentlig rimeligere, forteller Linnerud.

– Hvis man bryter kostnadene ned på hvor mye energien koster per kWh, og sammenlikner med strøm og varme fra dieselaggregater, som er hovedkonkurrenten vår i dagens situasjon, ser vi at vi kan levere energi som er like lavt priset og også lavere etter vår vurdering. Da har vi heller ikke tatt høyde for verdien av utslippskutt, som naturligvis også står sentralt.

Ved bruk av Hydrogen er utslippet fra prosessen i brenselcellen rent vann. Hvor miljøvennlig hydrogenet er som drivstoff kommer imidlertid an på hvordan det er produsert.

– Det interessante med hydrogen er at trenden globalt går mot større og større produksjon av fornybar energi, som er ustabil og vanskelig å kontrollere. For at man skal kunne utnytte energien på en hensiktsmessig måte, må man lagre den. I den sammenheng kommer hydrogenproduksjon basert på fornybar energi til å være et voksende marked. Når det vokser, blir også teknologien som bruker hydrogen mer interessant, spår han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring