Elvegrenda i Longyearbyen skal være pilotbygg i prosjektet. Foto: Dag Ivar Brekke/LPO Arkitekter
Publisert: 19.06.2024 

Pilotbygg på Svalbard skal bidra til mer sirkulær bruk av byggematerialer

Et nytt forskningsprosjekt i EU skal bidra til mer nøyaktig og standardisert informasjon om byggematerialer og deres egenskaper. Målet er mer ombruk i byggenæringen, og SINTEF leder piloten på Svalbard.

Nye krav til energieffektivitet, ombruk, arealbruk og funksjon vil kreve tiltak av ulike slag for mye av dagens bygningsmasse. Bygg skal rehabiliteres, bygges om eller bygges på. Mange skal også demonteres.

– I alle disse tilfellene ønsker vi mest mulig informasjon om byggets geometri og materialer, i et format som kan deles og brukes av alle. For nyere bygg finnes gjerne denne informasjonen, men for det meste av bygningsmassen er ikke det tilfelle, sier seniorrådgiver Sveinung Nesheim i SINTEF.

Derfor må vi utvikle effektive metoder og verktøy som kan gi markedet god tilgang på denne informasjonen. Dette er ikke vanskelig om konstruksjonen er eksponert, men når materialer dekkes til og støpes inn, blir det en utfordring.

Tar utfordringen

– I Horizon Europe-prosjektet SUM4Re tar vi denne utfordringen. Her skal vi lage metoder for å bygge materialbanker fra det bygde miljø ved å kombinere teknologier for datainnsamling og maskinlæring for å identifisere både synlige og skjulte byggematerialer, forteller Nesheim.

– Vi vil forbedre BIM-standarden for å støtte sirkulære utfordringer. Dette skal vi gjøre ved å følge åpne standarder og sikre interoperabilitet med kommersielle databaser, forklarer han.

Forskerne skal bygge på allerede utviklede europeiske databaser. Data fra ulike kilder og plattformer skal standardiseres og integreres i digitale material- og produktpass, og slik sikre markedet tilgang på sporbar og pålitelig informasjon i samsvar med EU sitt rammeverk.

– Dette vil øke potensialet for ombruk og miljøgevinst radikalt, sier Nesheim.

Pilotbygg i Longyearbyen

Forskningen skal foregå gjennom tre pilotprosjekter. Disse er en jernbanestasjon i Jolastokieta i Baskerland, bytransformasjon i Den Haag og boligbygg i Longyearbyen på Svalbard.

– Disse er valgt ut med sikte på å identifisere utfordringer ved metodikken, for eksempel hvordan identifisere skjulte elementer og hvordan levere sekundære materialer med forbedret kvalitet, og komme frem til måter å løse dem på, sier Nesheim.

500 arktiske samfunn ligger i områder hvor tining av permafrosten i løpet av de neste tiårene gjør at det kreves inngrep for at de skal forbli beboelige. I tillegg er logistiske utfordringer med materialtilgjengelighet, leveranser og arbeidskraft og utstyrskostnader i Arktis viktige argumenter for sirkularitet og gjenbruk fra et økonomisk synspunkt.

SUM4Re skal nå hjelpe samfunnet på Svalbard med å utvikle et rammeverk for å samle teknisk informasjon om bygg som krever reparasjon, flytting, eller demontering i Longyearbyen. Store Norske Boliger skal gjenbruke 36 leiligheter (50–60 kvadratmeter) i Elvegrenda ved å bygge ny fundamentering og ombygging til god teknisk stand.

– Arktiske bygninger er hovedsakelig laget av tre, og Store Norske Boliger har potensielt mange tilsvarende prosjekter i tiden fremover, der bygningsfundamentet blir ustabilt, og der informasjon om bygningens materialer og tilstand vil være meget viktig, forklarer Nesheim.

– Prosjektet vil gi verdifull kunnskap til beslutningstakere for bygde arbeider på permafrost her og andre avsidesliggende steder, avslutter han.

Fakta om Sum4Re:

Prosjektet Sum4Re skal skape materialbanker fra det bygde miljøet ved å kombinere teknologier for automatisert datainnsamling og metoder for identifisering av byggematerialer og konstruksjonsdeler.

Prosjektet tar blant annet sikte på å utvikle av et sporbarhetssystem for byggematerialer, utvikle et helhetlig metodisk rammeverk for vurdering av sirkulær bruk av byggevarer, og utvikle smarte digitale løsninger for å identifisere konstruksjonsdeler og analysere egenskapene deres.

Prosjektet skal utvikle programvareverktøy og databaser basert på robust identifikasjon assistert av KI og andre digitale teknikker, støttet av blokkjedeløsninger, og vurdere sirkulærøkonomiske prosesser som reduksjon, gjenbruk, reparasjon, resirkulering og renovering.

Piloter
Pilot 1 – jernbanestasjon i Jolastokieta, Baskerland
Pilot 2 - Bytransformasjon i Den Haag, Nederland
Pilot 3 - Boligbygg i Longyearbyen, Norge

Partnere
17 partnere fra ni land er med i prosjektet.
Syv småbedrifter: RAFER, CONC, OLAR, R2M, BLOCKM, EAGLE, GSCAN
To byggefirmaer: MOYUA og AFDECOM
Tre forskningsinstitutter: TECN, SINTEF, VTT
To akademiske institusjoner: Universitetet i Vigo (koordinator) og THUAS
To offentlige institusjoner (CTH og Store Norske Boliger AS) og en ideell forening (EBC)

Prosjekttype og finansiering
HORISON-RIA. Totalt: 6 M€ / SINTEF: 500 k€

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring