Foto: BNL
Publisert: 01.12.2022 

– Overraskende kutt på energieffektivisering i statsbudsjettet

Byggenæringens Landsforening (BNL) er både overrasket og skuffet over at det ikke har kommet øremerkede midler til ENØK-tiltak i statsbudsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

Derimot kommer budsjettforliket med et overraskende kutt på 274 millioner, som skulle gå til energieffektivisering i kommunale bygg (utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem) og studentboliger.

– Dette er det stikk motsatte av det som trengs i en situasjon med skyhøye strømpriser og et åpenbart behov for energieffektivisering, sier Nina Solli, adm. direktør for BNL.

ENOVA har fått 850 millioner ekstra til klimatiltak. Nå skal dette behandles i energi- og miljøkomiteen og BNL forventer at komiteen øremerker en stor andel av disse midlene til energieffektivisering i boliger og næringsbygg.

– Hvis ikke blir dette et veldig spinkelt budsjett for energieffektivisering, som er blant de raskeste tiltakene for å bedre strømsituasjonen, fortsetter Solli.

BNL er også bekymret over at dette budsjettet innebærer kraftige skatteøkninger for bedrifter og eiere.

– Undersøkelser viser at næringslivet allerede har liten tiltro til at regjeringens politikk ivaretar deres behov, og det er lite i forhandlingsresultatet som bøter på det, sier Solli.

BNL er derimot fornøyd med at regjeringen fortsetter arbeidet med en innkjøps- og anskaffelsesstrategi for å sikre at miljøhensyn, kutt i klimagassutslipp og seriøsitet vektlegges i offentlig innkjøp.

BNL er også fornøyd med at Regjeringen og SV har klart å skaffe finansiering til noen flere offentlige bygg- og samferdselsprosjekter, som for eksempel ny E16 og jernbane mellom Bergen og Voss samt samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Men BNL understreker behovet for å opprettholde aktiveten i offentlige anleggsprosjekter.

– Vi skulle derfor gjerne sett at det hadde blitt gitt prosjekteringsmidler til flere av SVVs proriterte prosjekter, avslutter Solli.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring