Fang energityven 2022 - Leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd (tv) og eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen. Foto: Frøydis F. Skattum
Publisert: 17.10.2022 

Oslobygg fanger energityver

Fang energityven er et av flere prioriterte tiltak Oslobygg gjennomfører for å redusere energiforbruket i Oslo kommune. Med dagens energisituasjon er kampanjen i regi av Grønn Byggallianse viktigere enn noen gang. Den setter daglig drift av bygninger på dagsorden og synliggjør betydningen av systematisk arbeid med den kommunale eiendomsmassen.

Hovedmålet er å avdekke unødvendig energibruk utenfor driftstid, såkalte energityver.

– Oslobygg har høye ambisjoner når det gjelder miljø og energieffektivisering. Dagens kritiske energisituasjon tydeliggjør behovet for tiltak. En viktig del av løsningen er hva vi gjør i daglig drift; ofte er det enkle grep som skal til for å få ned energibruken, sier eiendomsdirektør i Oslobygg, Bente Bømark Hanssen.

I år har Oslobygg tatt for seg fire skolebygg og fire barnehager. Byggene er valgt fordi at de har et høyt energiforbruk uten av det er klare årsaker til det. I aksjonen onsdag var over 80 personer (energijegere) fra ulike deler av Oslobygg, Utdanningsetaten og teknisk personell med for å identifisere energityvene og lære mer.

– I år er vi flere enn noen gang ute på eiendommene etter stengetid, og det som er typisk å finne er avvik i tekniske systemer som ventilasjon, varme og lysanlegg, noe som også ble avdekket denne gangen, sier leder for energi og miljø i Oslobygg, Magnhild Kallhovd.

Bygninger anses å stå for 40 % av verdens energiforbruk. Det finnes et stort potensial for energibesparelse i bygg. Ved å jobbe systematisk med å identifisere og rette avvik, samt søkelys på læring og erfaringsutveksling, vil Oslobygg bidra til å redusere energiforbruket i Oslo kommune og spare miljøet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring