Dronning Mauds Gate 15 trengte et energiløft med oppgraderte fasader. Foto: Andrius Gudelis
Publisert: 28.02.2023 

Oppgradert Dronning Mauds Gate 15 med en energiøkonomisk fasade

Mange av dagens bygninger er unike og mangfoldige, men også gamle og ineffektive. Kontorbygget Dronning Mauds Gate 15 gikk under den kategorien og trengte et energiløft. Med et høyt ambisjonsnivå for energisparing, varige løsninger og en helhetlig miljøtanke, ble elementfasadesystemet til Staticus Norge en optimal løsning.

EU anslår at omtrent 85 prosent av bygningsmassen i Europa ble bygget før 2001 og vil stort sett bestå i 2050. For å nå utslippsmålet på 55 prosent innen 2030, peker klimamålplanen på energieffektivitet og renovering som nøkkelen for å lukke energieffektivtetsgapet og bidra til energibesparelser innen 2030.

Det synlige kontorbygget Dronning Mauds gate 15 i Oslo ble nylig oppgradert, og viser hvordan et bevaringsverdig bygg kan energioptimaliseres og tilfredsstille gjeldene tekniske krav og arbeidsmiljøfaktorer. Prosjektet har bestått av å skifte ut og oppgradere byggets fasader, skape større lysinnsyn og utvide og bygge om deler av første etasje.

Det er fasadeentreprenøren Staticus Norge AS som står bak prosjektering, produksjon og installasjon av elementfasadesystemet, i samarbeid med totalentreprenør AF gruppen og arkitektkontoret DARK Arkitekter AS.

Oppgradere eksisterende fremfor å bygge nytt

Fasadene til Dronning Mauds gate 15 hadde behov for rehabilitering og oppgradering grunnet alder og slitasje. Silje Widing, arkitekt i DARK Arkitekter, mener prosjektet har hatt et høyt ambisjonsnivå for energisparing, varige løsninger og en helhetlig miljøtanke. Hun mener alle i bransjen har et ansvar for å bevare mer av dagens bygninger.

– Med de miljømessige utfordringene verden står overfor er det viktig at alle aktører i bransjen skifter gir og innstilling til hva vi kan utvikle og hvordan vi best kan forvalte det som allerede er bygget. For å bidra til dette er det viktig at noen går foran og viser hva som er mulig – det er mange utdaterte bygg i byen som fortsatt er fullt brukbare og som ved litt forskjønnelse og riktige oppgraderinger kan bli både miljøsmarte, funksjonelle og attraktive igjen, forteller Widing.

Det ligger naturlig begrensninger i hva man kan utforme eller tilføre når et bygg er vurdert som bevaringsverdig av Byantikvaren. Samtidig mener Widing at et bygg som Dronning Mauds Gate 15 har visse kvaliteter og særpreg som gjør arbeidet spennende. Det var her elementfasadesystemet til Staticus imøtekom kravene om en energiøkonomisk fasade.

– Det ble mulig å skape en fasade med ønsket ytelse som samtidig ivaretok balansen mellom videreføring og fornyelse i uttrykket. Staticus er en solid leverandør som gjennom både dette og andre prosjekter har vist seg å være allsidige og kunnskapsrike. Til Dronning Mauds gate 15 kunne de raskt levere og montere prefabrikkerte moduler med ønsket oppbygging og materialitet, forteller Widing.

Fasadesystemet til Staticus ble montert som ferdige prefabrikkerte elementer og er godt innenfor dagens krav til U-verdi (u-verdi på tettfelt er ~0,18 W/m2K og u-verdi for glassfelt er ~0,7 W/m2K), lydisolering, dagslys og design.

Renovering byr ofte på overraskelser

Utfordringen med renovering er at man ikke vet hvordan tilstanden på eksisterende konstruksjon er før man fjerner gammel fasade.

– Renovering byr gjerne på noen overraskelser og avvik mellom hva som tidligere er tegnet og hva som faktisk er bygget eller bygget om. For å sikre et godt resultat er det viktig at involverte aktører er løsningsorienterte, kreative og fleksible, forteller Widing.

Fasadeentreprenøren Staticus har god erfaring med ulike typer renoveringsprosjekter. Ellen Tidemann, Sales Manager hos Staticus Norge AS, legger vekt på betydningen av god omstillingsevne.

– Staticus er opptatt av å jobbe smidig og fleksibelt, og vi er ikke redde for at ting forandrer seg underveis. Dette var særlig viktig under renoveringen av Dronning Mauds Gate 15, der det var behov for nye tilpasninger. Som fasadeentreprenør er det viktig å reagere raskt, justere oss og finne nye løsninger i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

Med oppgradering av eksisterende kontorbygg var det også viktig å ta hensyn til de som jobber i lokalene.

– Fordelen med vårt prefabrikkerte fasadesystem er at det ikke var nødvendig for byggets brukere å flytte til midlertidige lokaler under renoveringen, som er en meget lønnsom løsning for byggherre og leietakere. Det har derfor vært viktig for oss å respektere byggets brukere under prosessen, der vi blant annet utførte bråkete arbeid utenfor arbeidstid, avslutter Tidemann.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring