Foto: Resirqel AS
Emner
Publisert
24.sep.2020

Ombruksspesialisten Resirqel AS utvider med nye ansatte

At en spesialisert, kommersiell ombruksbedrift fortsetter å vokse- selv nå- er et tydelig signal om at ombruk og sirkulærøkonomi er en bransje i vekst.

Lene Westeng har sin utdannelse fra Manchester i England og NTNU i Trondheim. Lene har tidligere jobbet i Tind Arkitektur, C.F. Møller Arkitekter og Topic Arkitekter. Lene arbeider blant annet med miljø og arkitektur i Resirqel.

Audun Øyri har en mastergrad i Global Utvikling og Samfunnsplanlegging fra UiA, og bred erfaring fra butikk, produksjon og lager. Audun arbeider blant annet med logistikk, lager og salg i Resirqel.

– Vi er glade for å ønske Lene og Audun velkommen, de er dyktige og engasjerte folk som det er gøy å jobbe med. Sammen styrker de laget i Resirqel- vi får nå utvidet vår kompetanse og evne til å levere, både på prosjekterings- og produktsiden, sier daglig leder Lasse Kilvær.

Resirqel AS er en ledende rådgiver og materialleverandør i den sirkulære delen av byggebransjen. Ombruk av byggevarer tilbyr redusert avfall, bevaring av naturressurser, minimale utslipp, og lokale jobber. Resirqel leverer rådgiving, ombruksarkitektur, og hele bygg- i tillegg til brukte byggevarer med full dokumentasjon.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring