kredit: Shutterstock
Emner
Tekst
Redaksjonen
Publisert
16.nov.2020

Økt sysselsetting innen bygg og anlegg frem mot 2040

9. november kom SSB med en rapport som spår hvilke yrker som vil være mest etterspurt frem mot 2040.

Yrkene som vil ha høyest sysselsetting de neste tjue årene finnes innen helse, industri, bygg og anlegg, og håndverk. Dette kommer fram i rapporten til Statistisk Sentralbyrå: Framskrivninger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. Bygg og anlegg kommer altså til å klare seg godt i årene fremover, og Regjeringen skriver i sin pressemelding at det vil være økt etterspørsel etter arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk samt helsefag.

Mangelen på fagarbeidere er allerede en stor utfordring for mange entreprenører. Problemstillingen er kjent for Andreas Jebsen, daglig leder i Byggstart AS. Byggstart.no er en markedsplass som kobler privatpersoner og sameier med kvalitetssikrede byggefirmaer. Nettverket i Norge består av over 250 byggefirmaer. “Rekruttering av godt kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene for entreprenørene vi samarbeider med. Dette ser vi på tvers av fagområder.”

Nedgang i petroleumsvirksomhet og varehandel

Hensikten med rapporten er å tilrettelegge motvirking av eventuelle “ubalanser” som kan forekomme i fremtiden, og er basert på sentrale demografiske og økonomiske utviklingstrekk. Rapporten spår en nedgang for sysselsetting i yrker innen industri, petroleumsrelatert virksomhet og varehandel. For sysselsetting innen det offentlige og privat tjenesteyting spås derimot en oppgang. Helsesektoren kommer frem som sektoren med størst økning i sysselsetting gitt en klar økning av eldre i årene som kommer.

Grunnskole- og videregående utdannede byttes ut med høyt utdannede

Det spås at etterspørselen vokser raskere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet blant annet mot industry, bygg og anlegg og håndverk. Samtidig vil det bli økt etterspørsel etter høyt utdannede i de fleste næringer. “Etter hvert som de eldre årskullene går av med pensjon, blir personer med utdanning fra grunnskole eller videregående byttet ut med personer med høyere utdanning”, står det i rapportens sammendrag.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring