Heidi Finstad. Foto: Ingar Sørensen
Publisert: 27.03.2024 

Økt salg av trelast i februar, men usikker tilgang på tømmer

Salget i februar 2024 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig hvit trelast øker nasjonalt med 7,04 prosent sammenlignet med samme periode i 2023 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

På samme tid er akkumulert salg i volum pr. februar i år 4,9 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Salget av impregnert trelast målt i volum er 23,92 prosent høyere i februar i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast faller i februar med 10,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke med 14 prosent i februar 2024 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge SSB.

Sagtømmerprisene nådde nye høyder med rekordhøye 722 kroner pr. kubikk sagtømmer til skogeier pr. februar. På toppen av tømmerprisen til skogeier kommer transportkostnader og dekningsbidraget som omsetningsleddet skal ha når de selger tømmer til sagbrukene. Norge er verdens fjerde største eksportør av sagtømmer med en eksport på hele 1 980 622 millioner kubikkmeter sagtømmer i 2023, ifølge Landbruksdirektoratet. Sverige og Tyskland er de største importørene av sagtømmer fra Norge.

– Selv med en økning på 7,04 prosent av trelast nasjonalt i februar sammenlignet med samme måned i fjor, er det akkumulerte salget pr. februar fortsatt lavere enn fjoråret som var et svakt år med markedssvikt i byggenæringen, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– Rekordhøye tømmerpriser, sterk økning i eksport av tømmer og en svak markedssituasjon i byggenæringen i Norge gjør markedet for trelast svært volatilt. Sagbrukene strever i konkurransen om nok tilgang på tømmer foran årets sesong, sier Finstad.

– Høy råvareeksport og stadig økende knapphet på skog som råstoff både i Sverige og Norge gjør at markedet for trelast er svært volatilt, noe som vil påvirke både trelastprodusenter, boligprodusenter og byggevarekjeder fremover, sier Finstad.

– Det er et tankekors at norsk industri taper i konkurransen om nok råvarer til sagbrukene som følge av høy råvareeksport av tømmer, situasjonen er et direkte tap for norsk verdiskaping, avslutter Finstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring