Illustrasjon: Team Urbis
Publisert: 18.06.2020 

Nytt regjeringskvartal: Forprosjektet per nå

Forprosjekt for nytt regjeringskvartal er nå i ferd med å ferdigstilles, og Statsbygg offentliggjør nå illustrasjoner av forprosjektet.

Regjeringen skal ta stilling til forprosjektet, for det legges frem for Stortinget. Det er forprosjektet, sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KS2), som er grunnlaget for behandling i Stortinget om byggestart og kostnadsramme.

Endringer som nå er innarbeidet i forprosjektet er:

– Statsministerens kontor (SMK) er flyttet fra Høyblokken til D-blokken

– Høyblokken er redusert med fire etasjer til 15 totalt og får tilbake sin opprinnelig høyde fra 1958. De to påbygde etasjene fra 1990 rives.

– Som følge av at SMK flytter, får D-blokken et tydeligere inngangsparti. Dette har gitt endringer i innganger også i andre bygg for å gi et helhetlig inntrykk.

– «Fiskerne» er plassert i A-blokken over inngangen fra Einar Gerhardsens plass. Dette er en beslutning av regjeringen etter anbefaling fra KORO, og er godkjent av Picassos arvinger.

– D-blokken økes med én etasjehøyde til 9 etasjer og C-blokken blir økt med én etasjehøyde til 10 etasjer. Også A-blokken er noe høyere, men blir lavere enn Høyblokken.

– 22. juli-senteret, som ikke er en del av forprosjektet, er tildelt areal i østre paviljong av Høyblokken og et betydelig areal under bakken. Det medfører visse endringer i kjelleren og at inngang for Høyblokken innplasseres i gjenoppbygningen av den delen av østre paviljong som er revet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring