Byutviklingen fortsetter på Bryn og Helsfyr, rett øst for Oslo sentrum. Foto: nyebilder.no
Publisert: 14.11.2023 

Nye boliger og kontorbygg: Dette bygges på Bryn og Helsfyr nå

Seks nybygg med til sammen 294 leiligheter og ca 54 000 kvadratmeter kontorarealer er for tiden under bygging i naboområdene Bryn og Helsfyr.

Byutviklingen vil fortsette på Bryn og Helsfyr rett øst for Oslo sentrum. En rekke nye utviklingsprosjekter som, hvis alle realiseres, på sikt vil kunne utgjøre over 2 000 nye boliger og 200 000 kvadratmeter nytt kontor- og serviceareal, er under planlegging eller regulering i de to naboområdene. For tiden pågår byggearbeidene på tre eiendommer på Bryn og tre eiendommer på Helsfyr.

Bolig- og kontorbygg på Bryn

Byggearbeidene i boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 i åssiden ved Bryn er nå i sluttfasen, og det jobbes for tiden med ferdigstillelse av alle fire leilighetsbygg og uteområder. Tre av byggene er planlagt overlevert i løpet av november og desember 2023, mens et bygg skal være ferdigstilt i januar 2024. Per starten av  november er cirka 140 av 159 leiligheter solgt.

Maya er i gang med grunnarbeidene for et nybygg med 26 leiligheter for korttidsleie i Surstoffveien 4 på Bryn. Bygget på 2 575 kvadratmeter fordelt på seks etasjer over bakkeplan og 900 kvadratmeter under bakken planlegges ferdigstilt i august 2024.

I Nils Hansens vei 27 like ved kollektivknutepunktet Bryn er Pecunia i gang med grunnarbeidene for et nytt kontorbygg på totalt cirka 19 250 kvadratmeter. Det er i starten av november ca 4 500 kvm ledig areal i nybygget, som etter planen vil stå ferdig i august 2025.

Bolig- og kontorbygg på Helsfyr

På Helsfyr har Nordr nylig revet den gamle næringsbebyggelsen i Grenseveien 97 og klargjort for bygging av første trinn i storprosjektet Grønvollkvartalet. Byggetrinn 1 består av 109 leiligheter, hvorav 80 er solgt per starten av november. Totalt er det planlagt 412 boliger i prosjektet, der det også planlegges publikumsrettede tilbud i deler av førsteetasjene.

Samtidig pågår byggingen av BundeEiendoms kontoreiendom, Helsfyret, i Grenseveien 82. Bygget på totalt cirka 13 000 kvadratmeter skal etter planen stå ferdig i tredje kvartal 2024, og ca 10 000 kvm er allerede leid ut til Oslobygg KF.

Byggearbeidene ved Union Eiendomkapitals nybygg, Valle Vision, er i sluttfasen. Kontorbygget på cirka 22 000 er det tredje av fire trinn i selskapets storprosjekt på Valle ved Helsfyr. Valle Vision ferdigstilles etter planen i januar 2024, og har ifølge prosjektsiden cirka 5 300 kvadratmeter ledig areal .

– Både Bryn og Helsfyr har viktige fordeler som nærhet til sentrum, et av byens beste kollektivtilbud og tilgang til store grøntområder. De mange utviklingsplanene og tettere samarbeid mellom utviklerne tyder på at byutviklingen vil fortsette i begge områdene, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring