Illustrasjon: Tarkett
Publisert
16.sep.2021

Ny rapport: Store klimagevinster ved materialgjenvinning av gulv

Klimagevinsten ved gjenvinning er betydelig. Materialgjenvinning av én kvadratmeter vinylgulv innebærer en reduksjon i klimagassutslipp på 10 kg. Det viser beregninger som gulvprodusenten Tarkett har gjort gjennom ny metode, utviklet i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstituten.
– Metoden er tatt frem for gulv, men de grunnleggende prinsippene kan også brukes for andre produkter. Rapporten retter seg fremfor alt mot eiendomsbesittere og -utviklere, byggherrer og entreprenører, miljøkonsulenter og ansvarlige for bærekraft, samt arkitekter, men den er også nyttig for andre som er interessert i å vite noe om klimagevinsten ved materialgjenvinning, avslutter Dag Duberg.
Rapporten «Climate benefits from recycling of floor waste fractions» kan lastes ned her.
Eksempler på klimagevinst ved gjenvinning av 1.000 kvadratmeter gulvmateriale:
– Vinylgulv: 10 tonn CO2 ekv
– Teppefliser: 6 tonn CO2 ekv
– Linoleum: 5 tonn CO2 ekv
Utslipp fra transport av utrevet materiale tilkommer, men er som regel lave sammenlignet med besparelsene som gjenvinning gir.
For å spare jordens ressurser og redusere klimaavtrykket jobber Tarkett aktivt med materialgjenvinning. I samarbeid med IVL har Tarkett utviklet en ny metode for å kunne beregne hvor store besparelsene faktisk er ved gjenvinning av gulv.
Nå har Tarkett tatt i bruk den nye metoden og beregnet klimagevinsten ved gjenvinning av flere ulike gulvmaterialer. Resultatene er samlet i rapporten: «Climate benefits from recycling of floor waste fractions». Rapporten viser at kloden spares for 10 kg karbondioksid for hver kvadratmeter av Tarketts vinylgulv som materialgjenvinnes. Det er et resultat som overrasker positivt.
– Sirkulær økonomi og materialgjenvinning er avgjørende om vi skal kunne møte klimautfordringene. Med den nye metoden kan vi tydelig bevise den store gevinsten gjenvinning av gulv har for klimaet, sier Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef i Tarkett.
Metoden er basert på at klimabesparingene kommer fra to kilder; delvis at forbrenning unngås, noe som i Norden er det vanligste scenarioet for foreldede gulv, samt at det gjenvunnede materialet erstatter jomfruelig råvare. Grunnlaget for beregningene er hentet fra tredjeparts sertifiserte miljøproduktdeklarasjoner.
– Våre kunder har vist stor etterspørsel etter å kunne beregne besparelsen av karbondioksid i prosjekt med material-gjenvinning, men vi har savnet et verktøy til dette. Derfor begynte vi selv å utvikle en metode, som med støtte fra IVL nå er ferdigstilt. Metoden har blitt brukt til å beregne klimagevinsten ved gjenvinning av ni ulike gulvtyper, og alle disse redegjør vi for i rapporten, sier Dag Duberg.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring