Illustrasjon: SLA Norge
Publisert: 28.06.2024 

Norske landskapsarkitekter designer ny bydel i München

SLA Norge står bak design av både helhetsplan og landskap i et av Münchens største og strategisk viktige byutviklingsprosjekter – den ambisiøse 47 000 kvadratmeter store «Sugar Valley».

KNår et gammelt industriområde skal transformeres til et nytt, blandet og naturbasert byområde i et av Münchens største og mest ambisiøse byutviklingsprosjekter, er det norske landskapsarkitekter som har tegnet helhetsplan og skal designe alle byrom, gater og parker. Arkitektkontoret bak planen er landskapsarkitektene i SLA Norge, som blant annet også er kjent for allmenningene i Bjørvika, Det Nye Regjeringskvartalet, Vikingtidsmuseet, VIA Vika og Sommerro.

Illustrasjon: SLA Norge

Sugar Valley er et av Münchens største byutviklingsprosjekter med en erklært visjon om å skape ‘fremtidens byområde’ og samtidig et av Tysklands mest bæredyktige områder – blant annet ved at gjøre byområdet 100 prosent CO2-neutralt, forteller assosiert partner og prosjektansvarlig i SLA, Franziska Meisel.

– I Sugar Valley integrerer vi bygninger, infrastruktur, regnvannshåndtering, mikroklima og uterom i en stor samlet helhetsplan. Ved å transformere et tidligere industriområde og gjenbruke de eksisterende strukturene, samtidig som vi anlegger et stort, bilfritt bygulv får bydelen en helt ny identitet. Samtidig bevarer vi kvaliteter fra områdets industriarv, hvilket vil gjøre Sugar Valley til et helt eget sted, sier assosiert partner og prosjektansvarlig i SLA, Franziska Meisel.

Sugar Valley-området omfatter blant annet Siemens tidligere fabrikker, og utgjør et 47 daa stort industriområde i det sydvestlige München. Elleve bygninger transformeres for å tilrettelegge for variert bruk – fra arbeid til bolig, fra shopping til gastronomi til fritidsaktiviteter og arrangementssteder med til sammen 150 000 kvadratmeter bruksareal og 3 høyhus på 80m. Når bydelen står ferdig skal den etter planen inneholde over 20 000 kvadratmeter grønne og offentlig tilgjengelige uterom, herunder en 400 meter lang blågrønn naturakse som følger de tidligere fabrikkenes hovedferdelsåre.

Illustrasjon: SLA Norge

Nettopp byroms- og naturdesignet har vært sentralt arbeidet med planen, fordi det skal drive bynaturens viktige økosystemtjenester:

– Bynaturen i Sugar Valley er designet med utgangspunkt i Münchens omkringliggende dalfører og Alpene, hvilket sikrer at prosjektet understøtter en positiv utvikling for det lokale artsmangfoldet. Ved å plassere bygninger, byrom, grønne parkområder og trær på en optimal måte i forhold til hverandre, skaper vi et naturlig mikroklima som absorberer, renser og leder bort regnvann under styrtregn, skjermer mot den kalde vinden om vinteren og minimerer de urbane varmeøyene når sommerens hetebølger rammer – et problem som bare blir større og større i Syd-Tyskland. Videre skaper Sugar Valleys landskap og byrom også optimale rammer for et variert og aktivt byliv med uformelle møteplasser, prioriterte gang- og sykkelstier, uteservering og en stor mathall for lokale varer og produsenter» sier assosiert partner og prosjektansvarlig, Franziska Meisel.

Det er den tyske eiendomsutvikleren Salvis som står bak Sugar Valley-prosjektet. SLA har arbeidet på prosjektet siden 2019 som byplanlegger og naturbasert designer.

Helhetsplanen for Sugar Valley er designet av SLA i samarbeid med nederlandske KCAP og danske COBE. Landskapet og byrommene prosjekteres av SLA i samarbeid med den lokale tyske landskapsarkitekten MGK.

Prosjektfakta:

Sted: München, Tyskland

Kunde: Salvis Consulting AG

Areal: 47 000 kvadratmeter

Masterplan: SLA, KCAP, COBE

Landskap: SLA, MGK

Hjemmeside: www.sugarvalley.de

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring