ZEB-laboratoriet i Trondheim. Foto: LINK Arkitektur
Emner
Publisert
23.aug.2021

Nominert til Statens pris for byggkvalitet

ZEB-laboratoriet er i finalen om å vinne den gjeve Statens pris for byggkvalitet.

Statens pris for byggkvalitet har bærekraft som hovedtema for årets pris. Det kom inn 87 forslag på bærekraftige byggverk og ZEB-laboratoriet er en av de seks som juryen valgte videre til semifinalen.

ZEB-laboratoriet, Zero Emission Building laboratoriet, i Trondheim åpnet i 2021. Nullutslippsbyggets dokumenterte klimaregnskap viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjon. ZEB-laboratoriet har høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ulike sider ved bygg og energibruk (nullutslippsteknologi), og forske på arbeidsplassutforming opp mot energiforbruk.

ZEB-laboratoriet imøtekommer kravet om at kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen og Direktoratet for byggkvalitet som har ansvar for sekretariatet.

LINK Arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming samt reguleringsplanarbeid, i tillegg til å være energirådgiver med ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet. LINK har også bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettete ventilasjon prinsipper.

Ved utvikling og bygging ble følgende metoder og verktøy brukt: IPP (hhv Involverende Planlegging og Prosjektering og Involverende Planlegging og Produksjon), VDC (Virtual Design and Construction) samt ICE (Integrated Concurrent Engineering/ Samtidig prosjektering).

Prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 30. september.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring