Foto: NCC
Publisert: 10.07.2024 

NCC overleverte Halden kommunes første plusshus

NCC overleverte i dag Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter til Halden Kommune. Solceller, ekstra isolering, energibrønner og varmepumpe er med på å gjøre dette til Halden kommunes første plusshus. Et plusshus produserer mer energi over året enn det forbruker.

– Vi gleder oss veldig til å åpne dørene her. Det har vært en veldig fin og lærerik samspillprosess fra oppstart av prosjekteringsfasen og videre gjennom hele utførelsesfasen, med en avslutning godt innenfor prosjektets tidsramme og budsjett, sier Ingar Orud, prosjektleder i Halden kommune.

Hjertet i bygget

Arbeids- og aktivitetssenteret blir bygget med mer isolering enn de kravene som ligger i de byggetekniske forskriftene. På taket er det installert 600 kvadratmeter med solcellepanel. Disse er beregnet til å produsere cirka 80 000 kWh strøm i året. I tillegg har det blitt boret 4 energibrønner som skal forsyne bygget med varme, blant annet til gulvvarme, forbruksvann og forvarming av ventilasjonsluft.

– Det tekniske rommet er hjertet i bygget. Her får vi opp varmen fra grunn, som blir distribuert ut i bygget. Overskuddet fra produksjon av strøm fra solceller blir ført tilbake på strømnettet, noe som gir mer strøm ut på nettet og en besparelse på strømregningen, sier Lars Eivind Karlsen, prosjektleder i NCC.

Reduserte klimautslipp og gjenbruk i fokus

Arbeids- og aktivitetssenteret i Halden har i byggeperioden hatt 20 prosent lavere klimagassutslipp, enn gjeldende referansebygg i de byggetekniske forskriftene.

– Det har vært spennende å levere på de miljøkravene kommunen satt for byggingen av Båstadlund. NCC og Halden kommune fikk god erfaring med å bruke bergvarme fra Halden Helsehus-prosjektet, noe vi tok med i Båstadlund-prosjektet. Ved å tenke driftskostnader i utviklingsfasen, blir bygget billigere å drifte på sikt, sier Karlsen.

Det har vært fokus på avfallssortering i prosjektet, der NCC leverte på Halden kommunes mål på 90 prosent. Det har i tillegg vært gjenbruk av granittmur, granitt kantstein og knuste betongmasser fra rivearbeider. Her ble også vinduer fra eksisterende bygg levert for ombruk.

Bygget blir offisielt åpnet etter sommerferien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring