Dette er syvende året Aspelin Ramm og Sweco arrangerer sommerstudentprosjekt. Årets studenter fra venstre: Synne Aurora Bredesen Gullbekk, Gard Gundersen Sagbakken, Edvald Johnsen, Priya Selvakumaran og Sofie Tømmer. Foto: Jonas Villa-Absalonsen
Publisert: 20.06.2024 

Når sluttet vi å bry oss om bokvalitet?

Hver sommer tar Aspelin Ramm og Sweco byutvikling til nye høyder gjennom et ambisiøst studentprosjekt, som utfordrer konvensjonene i byplanleggingen. Under årets tema «Livet inni husene» skal fem talentfulle studenter utforske konseptet «bokvalitet».

Etter flere år med fokus på byliv og byrom ønsker Sweco og Aspelin Ramm å adressere bolivet – selve hjertet i ethvert meningsfullt hverdagsliv. I løpet av sommeren skal fem studenter innen alt fra arkitektur til samfunnsvitenskap og ingeniørstudier forsøke å besvare følgende spørsmål: Hvordan kan man legge til rette for bedre boliger i fremtiden?

– Med «Livet inni husene» vil vi identifisere og utforske grunnstoffene i bokvalitet. Vi vil se dem gjennom vår tids mangfoldige behov, eksperimentere med nye kombinasjoner, og til slutt tilby en «eliksir» til alle med ambisjoner om å skape boliger som gir god livskvalitet, sier Johannes Goa Ludvigsen, leder for Sweco Architects i Norge.

Han har utarbeidet årets oppgave sammen med Kenneth Dahlgren, sjef for områdeutvikling og innovasjon i Aspelin Ramm, og et knippe kjernekollegaer fra respektive selskap.

– Studentene får tett oppfølging fra oss i Aspelin Ramm og Sweco, samt støtte fra anerkjente fageksperter. Sammen skal de utfordre vår forståelse av hva et hjem egentlig er, sier Goa Ludvigsen.

En modell for bokvalitet

Det norske boligmarkedet har sterke insentiver for investering, men å eie en bolig handler ikke bare om penger. Studentene skal blant annet undersøke hvordan vi kan bygge boliger som er økonomisk overkommelige og samtidig gir høy livskvalitet.

– Bolig, hus og hjem betyr forskjellige ting for ulike mennesker. En bolig skal dekke våre mest basale behov som tak over hodet og et bord å plassere maten på, men hjemmet vårt skal bidra til trygghet, tilhørighet, identitet og kanskje til og med selvrealisering. Dette er en oppgave bransjen har tatt skremmende lite på alvor de siste tiårene. Vi håper derfor studentene kan utfordre oss på nettopp dette. Vi har klart det før, men åpenbart er det seilet inn en hel rekke utfordringer for å få det til i dag, sier Kenneth Dahlgren.

– Vi ønsker å utforske, og gjerne utvikle, en modell for bokvalitet som kan påvirke debatten og bidra til forståelsen av hva som skal til for at folk trives der de bor. En modell, eller et perspektiv om du vil, som tar høyde for at folk ikke bare er «folk», men høyst forskjellige på veldig mange måter, understreker han.

Håp for fremtiden

Etter sommeren skal studentene presentere sine funn under byutviklingskonferansen Oslo Urban Week. Hva formatet på presentasjonen blir er imidlertid en del av prosessen, og vil være både spennende å finne ut av og bli eksponert for.

– Vi håper at prosjektet kan bli en liten vekker til alle som er beskjeftiget innen bolig, og gi alle som jobber med boligutvikling fornyet engasjement og kunnskap om hva en god bolig kan og bør være. Målet er at studentene kan hjelpe oss med å trekke bransjen ett knepp i riktig retning, avslutter Goa Ludvigsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring