Foto: IFS
Emner
Publisert
05.des.2019

Moelvens limtreproduksjon får et digitalt løft

Moelvens limtrebedrifter skal jobbe smartere, mer miljøvennlig og med flere samtidige prosjekter. Derfor har de nå tatt i bruk IFS Applications som nytt forretningssystem.

IFS har kunngjort at Moelven Industrier tar i bruk IFS Applications i sitt Limtresegment. Kontraktens størrelse er på omlag 10,5 millioner kroner. Moelven er Nordens ledende tremekaniske konsern med 45 forskjellige produksjonsanlegg i Norge, Sverige og Danmark og over 3500 ansatte. Deres verdensledende ekspertise innen limtre kan blant annet ses i dragerne på Oslo Lufthavn, den olympiske arenaen Vikingskipet, og senest i verdens høyeste trehus, Mjøstårnet, i Brumunddal.

– Limtreproduktene våre er godt kjent takket være store og profilerte prosjekter som Vikingskipet og Mjøstårnet. Slike prosjekter som går parallelt, med standardproduksjonen vår, krever mye internkontroll og koordinering. Dette skal vi nå løse med et nytt digitalt forretningssystem, som gjør at vi kan drive mer effektivt og med færre manuelle operasjoner. Råstoffet i limtrebjelkene er allerede bærekraftig, og med IFS kan vi nå ta ytterligere steg, blant annet for å redusere svinn, optimalisere transport og ha minst mulig energiforbruk, sier Even Rognan Lutnæs, IT Direktør i Moelven Industrier ASA.

Moelven tester nå IFS Applications i et forprosjekt som avsluttes til jul. Det vil gi organisasjonen tid til å planlegge, og skape en mal for den endelige implementeringen, med planlagt oppstart i fjerde kvartal 2020. Løsningen skal brukes av omlag 150 ansatte. Forretningssystemet skal i størst mulig grad legge til rette for automatisering av rutinearbeid og repetitive arbeidsoppgaver, og hjelpe brukerne til økt effektivitet. Løsningen vil således understøtte Moelvens fokus på bærekraft og i tillegg levere ytterligere synergieffekter ved å kunne integreres mot resten av organisasjonen, der trelast-divisjonene allerede benytter IFS Applications.

– Dette er godt eksempel på at innovasjon og bærekraft går hånd i hånd. Det er viktig å vise at industrien begynner å se digital prosjektstyring som et verktøy for å effektivisere i sine virksomheter. I dette samarbeidsprosjektet vil IFS gjøre eventuell utvikling av løsningen som er nødvendig for at Moelven oppnår resultatene de skal. Her tjener begge parter og klimaet på å skape bedre løsninger for fremtiden, sier Elni Kullmer, adm. Dir i IFS Norden.

Både Timber og Wood-divisjonen i Moelven har oppnådd store driftsfordeler med IFS Applications tidligere, og dette prosjektet vil legge til rette for at Moelven totalt sett vil ha en mer komplett løsning i konsernet, der det blir enklere å oppdatere systemet fremover og sikre økt innovasjon.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring