Publisert
08.jun.2018

Menneskelig nært – teknisk spektakulært

– Vi bruker mye tankevirksomhet på å få folk til å jobbe tett og godt sammen, for medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er en av disse uttrykkene som er lette å ty til – men vanskeligere å få til i praksis. I Caverion skal vi greie det. Dessuten skal vi være teknisk helt i […]

– Vi bruker mye tankevirksomhet på å få folk til å jobbe tett og godt sammen, for medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Det er en av disse uttrykkene som er lette å ty til – men vanskeligere å få til i praksis. I Caverion skal vi greie det. Dessuten skal vi være teknisk helt i toppen.

Administrerende direktør Knut Gaaserud har jobbet i Caverion siden 2004, de siste 5 årene som toppsjef. Han har klare visjoner for hva han vil med selskapets norske del, og jobber også godt sammen med folk fra de andre 11 landene konsernet er representert i, bedyrer han. Og fram til årsskiftet hadde han ansvaret også for Danmark.

Nye tider

– På mange måter er jeg glad for å kunne overlate det danske ansvaret til noen andre, fordi det ble for krevende å lede to land samtidig. Jeg har en lederstil der jeg gjerne vil være tett på begivenhetenes sentrum, og det er ikke på hjørnekontoret i hovedkvarteret vårt. Verdiene skapes på hver av de 45 lokasjonene vi er til stede på. Det er der innovasjonene skjer, og de tekniske løsningene utvikles sammen med kundene våre. Når så bygget står klart, er det ikke medarbeiderne, dem som har gjort jobben, eller for den saks skyld de tekniske løsningene de har skapt, som kommer i fokus. Det er selve bygget. Og det er litt synd, fordi et hvert firma aldri kan bli sterkere enn summen av sine medarbeidere. Og det bør vi også bli enda flinkere til å fortelle om, slår han fast.

«Når jobben er gjort, og snorer skal klippes, er det ikke lenger så mye snakk om dem som har gjort jobben, men om bygget i seg selv.»

- Knut Gaaserud

Likevel er Caverion tydelige på at de skal følge utviklingen innenfor det teknologiske området tett, spesielt når det gjelder den raskt akselererende digitaliseringen. Faktisk skriver de på sine nettsider blant annet at:

«Digitaliseringen kommer til å revolusjonere bransjen vår, og vi vil være førstevalget for å digitalisere samfunnet for kunder, medarbeidere, partnere og investorer.»

– Et ganske tøft statement?

– Ja, det er helt riktig. Og derfor er vi bevisste i forholdet til å følge det opp. For vårt unike tjenestetilbud dekker hele livssyklusen i et bygg: Fra design via bygging og til vedlikehold. Vi er allerede i front når det gjelder teknologi, og våre profesjonelle medarbeidere sørger for at kundene våre får en utmerket service. Vårt mål er nemlig at vi skal tilby stadig smartere løsninger til våre kunder.

Fra start

– Som en teknisk entreprenør vil vi være med helt fra startfasen i et byggeprosjekt, for å sikre at et bygg eller anlegg gir en merverdi for både byggherre og sluttbrukerne. Vi installerer de tekniske løsningene under byggeprosessen, og vi kan også vedlikeholde og drifte bygget, slik at vi sikrer at alt fungerer som det skal.

Det har flere av Caverions kunder fått med seg, og prosjektleder hos entreprenør FuglesangDahl, Jan Erik Renslo, sier det slik: «Jeg ser det som en fordel å få samlet de tekniske entreprisene hos én aktør. Ved splitting av entreprisene innebærer dette en større koordineringsjobb for totalentreprenøren, og en risiko for at noe faller mellom stolene, som må kalkuleres inn.»

– Gode ord fra en god kunde?

– Et bra eksempel på at vi gjennom våre tekniske team kan sørge for å løse hele kundenes utfordringer når det gjelder de tekniske installasjonene, og som jeg også var inne på, skjer det veldig mye innovasjon på byggeplassene her i landet, og vi bidrar såvisst med vår andel av dem, smiler Gaaserud.

Sivilingeniør

– Hvordan går man frem for å bli sjef i Caverion?

– Tja, selv er jeg sivilingeniør i elektrofag fra NTH, og jobbet først som konsulent i 10 år før jeg begynte i Caverion – eller YIT, som det het den gangen. Jeg har arbeidet mye med endringsprosesser, og det har vært en veldig fin erfaring å ha med seg i drift og utvikling av YIT og senere Caverion. Det åpnet seg en mulighet for å overta stillingen som toppleder og jeg slo til, noe jeg aldri har angret på i etterkant, forteller han.

Caverions toppsjef bor ikke så langt unna hovedkontoret, men han hevder med styrke at han likevel ikke er blant dem som i grunnen «bor» på kontoret. Han er også glad i familielivet, til tross for sine rundt 100 årlige reisedager. Han innrømmer at det fort kan bli motsetningsfylte interesser, men er likevel tydelig på at han prioriterer å være hjemme med familien etter endt arbeidstid.

«Det er viktig at folk blir værende slik at vi beholder kompetansen som skapes inne i konsernet.»

- Knut Gaaserud

– Hva bruker du tiden til da?

– Til tross for at jeg har blitt 51 år, har jeg relativt unge barn, på henholdsvis 11 og 14 år. Det betyr at det er behov for en del leksehjelp når jeg har anledning, samt at familiens logistikk når det gjelder lek og aktiviteter skal gå opp. Det krever faktisk en del i en familie som vår, men vi forsøker å få det til på en god måte, smiler han.

Likevel får han tid til å lese litt innimellom slagene, og prøver også å få tid til å løpe og sykle litt for å holde seg i form, men innrømmer at det ikke blir den mest prioriterte aktiviteten. I tillegg koser han seg dessuten gjerne i TV-kroken sammen med kona, og da er det forskjellige serier som gjerne står på programmet.

Gjøre synlig

– Ellers synes jeg at hele bransjen har en utfordring, og det er at den fantastiske jobben som gjøres på byggeplassene rundt om, faktisk kommer litt mer fram i lyset. Når jobben er gjort, og snorer skal klippes, er det ikke lenger så mye snakk om dem som har gjort jobben, men om bygget i seg selv. Det er som om det får et eget liv, uavhengig av teamet som måtte til for å skape det. Jeg skulle ønske meg at vi kunne fokusere mer på de som faktisk gjør jobben, de mange teamene som er på jobb hver dag for å sørge for at løsningene blir de aller beste.

– Betyr dette at dere er så gode som dere i grunnen KAN bli når det gjelder å skape nye og teknisk avanserte bygg for fremtiden?

– Nei, langt i fra! Det mangler mye på det, for det er nemlig slik at man aldri blir helt utlært. Løsningene blir aldri helt perfekte. Men vi forsøker å stå på hver eneste dag, slik at løsningene skal bli bedre, og når noen finner på noe smart ett sted i organisasjonen, gjør vi vårt beste for at alle skal få kjennskap til dette – for å lære av hverandre hele tiden.

– Når det er sagt, benchmarker vi løsninger og arbeidsmetodikk. Ikke fordi vi skal si at f. eks. team 6 er bedre på dette enn team 3, men fordi det er nyttig å se potensialet for forbedring. Vi kan alle delta i den innbyrdes konkurransen om å gjøre en enda bedre jobb for kundene, så blir det både mer trivsel og mer rasjonell jobbing av det, sier han ettertenksomt.

Fremmedgjøring

– Dere er et konsern som har mer enn 16.000 ansatte totalt, og med 2600 medarbeidere i Norge. Hvorfor velger dere å ha så mange ansatte, og hva gjør dere for å unngå fremmedgjøring i et så stort selskap?

– Det er gode problemstillinger, og vi jobber med dem hele tiden. Det første er kanskje det enkleste å svare på: Som konsern har vi et ønske om å skape solide og langsiktige arbeidsplasser, og det betyr at vi må sørge for å ha en fast bemanning som er akkurat passe stor. Så kommer det alltid uforutsette endringer i markedet, og da gjelder det å ha muligheten både til å leie inn folk som kan ta toppene, og som kanskje ikke trengs når markedet er noe roligere. Det krever en langsiktig tenking å ha dette på stell, men jeg føler vi har kommet langt, sier han.

«Det er viktig for meg som leder at vi stiller til rådighet ressurser slik at folk kan få utvikle seg hos oss.»

- Knut Gaaserud

Han legger til at forutsetningen for å kunne leie inn folk – som han altså mener er en strategisk riktig ting å gjøre, og som bidrar til å skape tryggere arbeidsplasser for samtlige medarbeidere i konsernet – er at man må ha nettopp flinke folk til å lede de innleide:

– Det er klart at vi trenger skolerte og erfarne medarbeidere som skal jobbe med dem vi tar inn på kortere sikt. Det ligger en kjempestyrke i å være landsdekkende, men det er kritisk at vi skaper sterke lokale avdelinger for å unngå fremmedgjøring, slår han fast.

Reiseteam

– Hvordan har dere tenkt å løse det?

– Jeg tror ikke det er noe man «løser» sånn uten videre, det krever en gjennomtenkt handlingsplan, og tiltak som virker hver eneste dag. Ett slikt tiltak som vi er veldig fornøyde med, er reisende team. De arbeider og bor sammen med andre lokale medarbeidere, og vi har merket noe veldig spennende som en følge av den prosessen: De stedene vi har prøvet det ut i praksis, viser at skillelinjene mellom dem som produserer gode tekniske løsninger ute på byggeplassene, og dem som skal lede dette arbeidet, blir hvisket ut. Ganske enkelt fordi man arbeidet, jobbet og kanskje også til en viss grad hadde sosiale aktiviteter sammen. Da blir menneskene viktigere enn posisjonene, peker han på

– Slike tiltak kommer dere til å utvikle videre?

– Helt klart. Vi bestemte nylig at vi vil øke interne utviklingsaktiviteter som kan skje på tvers i selskapet, og det har vi fått veldig god respons på. Jeg mener vi må være bevisste på at slike prosesser ikke skjer av seg selv. Vi er som konsern opptatt av å utvikle medarbeiderne våre, både slik at de trives bedre og slik at vi kan levere enda litt bedre tekniske løsninger i tiden som kommer. Men det er først når vi setter ressurser til rådighet, og gjør det mulig for folk fra alle de 45 lokasjonene våre å vinne fram med forslag, studier eller prosjekter, at dette kan føre til innovasjon og fremgang – også for konsernet internt, understreker han.

Spennende utvikling

– Det er viktig for meg som leder at vi stiller til rådighet ressurser slik at folk kan få utvikle seg hos oss. Jeg har stor tro på at folk da kommer til å trives bedre, og altså yte mer. Det er viktig at folk blir værende slik at vi beholder kompetansen som skapes inne i konsernet. Dette kommer vi til å ha utbytte av på sikt. I tillegg – eller kanskje som en del av dette – må vi bli enda flinkere til å synliggjøre den fantastiske jobben som gjøres på byggeplassene. Jeg er ganske sikker på at folk til daglig ikke er klar over hvor avanserte løsninger de er brukere av, når de jobber eller bor i bygninger som vi har vært med på å føre opp. Faktisk tror jeg at mange ville bli overrasket om de fikk vite hvor mye kompetanse og ikke minst innovasjon som er bygget inne i akkurat den bygningen de selv oppholder seg i, mange timer om dagen. Gode løsninger og inneklima gir økt produktivitet! Det blir også en viktig jobb framover: Å vise fram hvor utrolig dyktige medarbeidere vi har, og den innovasjonen som blir skapt av dem på de mange byggeplassene våre, sier han til slutt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring