Foto: Statsbygg
Publisert: 08.09.2023 

Mange gode innspill til nye Oslo fengsel

Statsbygg åpne møte om nye Oslo fengsel på Grønland høstet stort engasjement og mange gode innspill, som nå tas med videre i arbeidet med reguleringsplanen.

– Dette prosjektet betyr mye for Oslo, og særlig dem som bor nærmest fengselet. Vi er opptatt av at området skal bli best mulig for befolkningen. Derfor er et slikt åpent møte, og tilbakemeldingene vi får her, veldig nyttige, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg avholdt det åpne informasjonsmøtet i slutten av august på Cafeteatret på Grønland. Her ble det informert om planarbeidet og innspillene som er kommet inn til nå. I etterkant var det anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i mindre grupper.

Mange fremmøtte var opptatt av den avstengte sonen, som er planlagt utenfor fengselsmuren. Av hensyn til sikkerhet, og for å hindre allmenn ferdsel helt inntil muren, er det behov for en løsning som kan markere en sikkerhetssone på maks fire meter utenfor muren mot Klosterenga park.

– Mange er negative til at arealet rett foran muren ikke lenger vil være tilgjengelig. Det har vi stor forståelse for. Samtidig er dette et fengsel med klare sikkerhetsbehov. Vi vil jobbe for å finne en god utforming av sonen, som både ivaretar sikkerhetsaspektet og gir innbyggerne en god parkopplevelse.

I planarbeidet undersøker Statsbygg også om det kan etableres en allmenn tilgjengelig gangpassasje mellom det nye fengselet og Botsen, og på den måten sikre bedre tilgjengelighet mellom Åkebergveien og Klosterenga park. Det vurderes også nybygg mot Åkebergveien.

– Mange er positive til både gangforbindelse og nybygg, men enkelte også er skeptiske. Vi ble anbefalt å legge utadrettet virksomhet ut mot passasjen, for å skape aktivitet her. Det er viktig at passasjen oppleves som trygg.

Statsbygg tar nå med seg de mange gode innspillene i det videre arbeidet, og tar sikte på å sende inn et endelig planforslag til Oslo kommune før jul.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring