Liten nedgang i bygge- og anleggsaktiviteten

Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde et lite fall i 1. kvartal 2019 etter en sterk vekst i 2018. Sesongjusterte tall viser en nedgang på 0,3 prosent fra forrige kvartal.

Den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten gikk ned med 0,3 prosent i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018, viser produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Det var byggeaktiviteten som bidro til den negative utviklingen, med en nedgang på 1,9 prosent, ifølge sesongjusterte tall. Det var derimot aktivitetsvekst i anleggsvirksomheten. Med en økning på 1,2 prosent bidro anleggsvirksomhet til å dempe nedgangen i den samlede aktiviteten.

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten i 1. kvartal 2019 hadde en økning på 2,6 prosent fra samme kvartal året før. Byggevirksomheten hadde en oppgang på 1,6 prosent, mens veksten i anleggsvirksomheten var på hele 7 prosent.

undefined
 
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring