Arkitekt Benjamin Barth er ansatt som senior by- og områdeutvikler i Linstow. Foto: Linstow
Publisert: 04.aug.2022 

LINSTOW styrker (by)utviklingsteamet

Ansetter arkitekt Benjamin Barth i nyopprettet stilling som senior by- og områdeutvikler.

Benjamin Barth er utdannet arkitekt fra Bergen Arkitekthøgskole og Oxford Brookes University, og har mer enn ti års arbeidserfaring med bærekraftig by- og stedsutvikling fra A-lab AS, Plan- og bygningsetaten i Oslo og Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Barth har blant annet kompetanse innenfor planarbeid og reguleringsprosesser, urban transformasjon, områdeutvikling og strategier for bærekraftig by- og stedsutvikling i privat og offentlig regi.

– Som arkitekt og planlegger er jeg opptatt av prosjekter som «bygger samfunn» i et større perspektiv, ved å bidra til attraktiv by- og stedsutvikling og skape merverdi for egne brukere, besøkende og byen omkring. Linstow har mange spennende byutviklingsprosjekter i bagasjen og på tegnebordet, og jeg ser fram til å ta del i dette arbeidet, sier Barth.

Nyansettelsen er et ledd i Linstows satsinger innenfor by- og områdeutvikling, sosial bærekraft og helsefremmende stedsutvikling.

– Vi er glade for å få Benjamin med på laget, sier utviklingsdirektør i Linstow, Terje Lorentzen. Vi er opptatt av samfunnsansvar og spørsmål knyttet til sosial bærekraft, og denne ansettelsen tilfører moment til vår satsing på bærekraftig by- og stedsutvikling.

Utvider porteføljen

Linstow har i dag en sentral rolle i flere store utviklingsprosjekter i Norge, og har en klar ambisjon om å engasjere seg i flere større byutviklingsprosjekter de neste årene. Før sommeren inngikk Linstow avtale om kjøp av eiendommer på Adamstuen og i Akersgata i Oslo. Begge eiendommene ligger i områder med et uttalt behov for by- og områdeutvikling, og har stort potensial for transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Forsker på helsefremmende stedsutvikling

Linstow har et samarbeid med SINTEF om et forskningsprosjekt om helsefremmende stedsutvikling, som har til hensikt å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Resultatene fra prosjektet skal mates inn i selskapets nåværende og framtidige prosjekt- og eiendomsportefølje. Satsingen har en total ramme på 32 millioner kroner, der Linstow og Norsk Forskningsråd støtter forskingsprosjektet med 16 millioner hver.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring